Pratite svakodnevna zbivanja i vijesti iz Grada Zlatara i okolice.


 
13. lipnja 2019.

SVJETSKI DAN DARIVATELJA KRVI

U subotu, 15. lipnja, Gradsko društvo Crvenoga križa Zlatar priprema sportski malonogometni turnir  za ekipe dobrovoljnih darivatelja krvi – memorijalni turnir ŽELJKO SVIBEN RUS kojim će […]
13. lipnja 2019.

ISTARSKI PUTI ZLATARSKIH ŽENA

Šezdesetak članica zlatarske Udruge žena u subotu, 8. lipnja, je krenulo „istarskim putima“ pripovjedača i putopisca Franje Horvata Kiša (Lobor,1876. –Zagre,1924.), čije ime nosi jedna od […]
13. lipnja 2019.

ODLUKA O ZAPOČINJANJU POSTUPKA OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA STRATEGIJU RAZVOJA POLJOPRIVREDE NA PODRUČJU GRADA ZLATARA

Grad Zlatar na temelju Mišljenja Krapinsko – zagorske županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, KLASA: 351-01/19-01/62, URBROJ: 2140/01-08/1-19-2 za Strategiju razvoja poljoprivrede […]
11. lipnja 2019.

OBAVIJEST O POČETKU RADOVA NA BIJELEČKOM POTOKU

Obavještavaju se građani da će dana 11. lipnja 2019. godine započeti radovi na tehničkom čišćenju korita na Bijelečkom potoku – Belec – Zlatar km 2+350 – […]
10. lipnja 2019.

DAN ZLATARSKE OSNOVNE ŠKOLE ANTE KOVAČIĆA

Profesor Marijan Posarić, ravnatelj zlatarske Osnovne škole Ante Kovačića, na svečanosti obilježavanja Dana škole, proglasio je učenike generacije. -Prema unaprijed definiranim kriterijima, kao i sociometrijskoj analizi, […]
5. lipnja 2019.

RADOVI NA UREĐENJU NERAZVRSTANIH CESTA

Početkom lipnja započeli su radovi na nerazvrstanim cestama. Trenutno se kosi trava i nisko raslinje uz nerazvrstane ceste, a nakon toga započet će se s kopanjem […]

Projekti


Zeleni bregi

Projektom će se educirati i informirati 100% stanovnika (17.206, DZS, 2011) s područja Grada Zlatara i Općina Mače, Marija Bistrica i Zlatar Bistrica o održivom gospodarenju otpadom, o sprečavanju nastanka otpada odvojenom prikupljanju komunalnog otpada, kućnom kompostiranju i ponovnoj uporabi predmeta. Provest će se jedanaest aktivnosti iz Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom, koje će Grad Zlatar nakon provedbe objaviti putem Web aplikacije predviđene za dostavu podataka od strane JLS-a u sklopu Portala sprječavanje nastanka otpada.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.
Saznaj više

Manifestacije i događanja u Gradu Zlataru


To je naš
zlatarski kraj...


Gradonačelnica


Jasenka Auguštan-Pentek diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu i stekla višu stručnu spremu, smjer marketing. U mandatu 2013.-2017. obavljala je dužnost zamjenice gradonačelnika Grada Zlatara.


Saznaj više
Dokumenti