1. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Zlatara unutar tipa operacije 2.1.1. Ulaganja u opće društvenu infrastrukturu i pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo LAG-a „Zeleni bregi“

Dokumenti