8. Odluka o oslobođenju od plaćanja poreza na korištenje javnih površina za postavu ugostiteljskih terasa

Dokumenti