8. Odluka o stavljanju van snage zaključka o davanju prethodne suglasnosti na statut vrtića

Dokumenti