5. sjednica (Mandat 2015.-2017.)

Zapisnik 5. sjednice

Na 5. sjednici Gradskog vijeća Grada Zlatar održanoj 23. rujan 2015. godine doneseni su sljedeći akti:

1. Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zlatara I-VI 2015. godine i Bilješke uz Polugodišnji izvještaj

2. Zaključak o usvajanju Izvješća o stanju zaštite i spašavanja na području Grada Zlatara za 2014/2015. godinu

3. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja za 2015. godinu

4. Odluka o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Grada Zlatara – Prilozi: Zlatar – procjena ugroženosti 2015. ISPRAVAK ZAHTJEVI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA -Grad Zlatar Dokumentacija: Procjena-druga strana

5. Odluka o donošenju Plana zaštite i spašavanja Grada Zlatara i Plana Civilne Zaštite Grada Zlatara – Prilozi: Dokumentacija: Prilozi Plana ZiS i Plana CZ 2014 Naslovnica priloga 1 Odluka uz Plan ZiS i Plan CZ – za Vijeće Plan – druga strana Plan ZiS Grad Zlatar NOVO 2015 POPIS PRILOGA GRAD ZLATAR Plan

6. Odluka o donošenju Strategije razvoja Grada Zlatara 2014.-2020. godine i Strategija razvoja Grada Zlatara 2014-2020

7. Odluka o porezu na korištenje javnih površina na području Grada Zlatara

8. Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama

10. Odluka o sklapanju Ugovora o izvansudskoj nagodbi

 

Odgovori

Dokumenti