Dokumenti

Akti i odluke
Statut
STATUT GRADA ZLATARA
Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta

Poslovnik gradskog vijeća
Obavijest o načinu sudjelovanja javnosti na sjednicama GVGZ
POSLOVNIK GRADSKOG VIJEĆA

Pravilnici, procedure I upute
Pravilnik o načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda proračunskih korisnika grada Zlatara
Odluka o stavljanju van snage Pravilnika o jednostavnoj nabavi
Pravilnik o jednostavnoj nabavi - važeći do 06.04.2018.
Pravilnik o jednostavnoj nabavi - važi od 09.04.2018.
Procedura Stvaranja Ugovornih Obveza
Procedura Zaprimanja Računa I Plaćanja Temeljem Računa
Uputa O Suradnji Grada Zlatara I Njegovih Proračunskih Korisnika
PRAVILNIK O JEDNOSTAVNOJ NABAVI - 01.01.2023.
PRAVILNIK O NAČINU KORIŠTENJA NENAMJENSKIH DONACIJA I VLASTITIH PRIHODA PRORAČUNSKIH KORISNIKA GRADA ZLATARA

Zapošljavanje
Izmjena Plana Prijma U Službu 2016 - Službeni Glasnik-1
Plan Prijma U Službu Za 2014.
Plan Prijma U Službu Za 2015.

Komunalna djelatnost
Obavijest Vodovod
Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Grada Zlatara
Odluka o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova
Ugovor o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova
Opći uvjeti - obavljanje dimnjačarskih poslova
Odluka O Dimnjačarskim Poslovima Na Području Grada Zlatara (SL GL KZŽ Broj 8 12)
Odluka o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalnih poslova održavanja mrtvačnica i ukopa pokojnika
Odluka O Komunalnom Redu
Odluka o komunalnom redu
Odluka o načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu postupanja s napuštenim ili izgubljenim životinjama te načinu postupanja s divljim životinjama pronađenim izvan prirodnog staništa
Odluka O Određivanju Mjesta I Uvjetima Prodaje Robe Izvan Prodavaonica
Odluka O Određivanju Poslova Prijevoza Pokojnika Koji Se Financiraju Iz Proračuna Grada Zlatara
Odluka O Porezima Grada Zlatara
Odluka O Ugostiteljskoj Djelatnosti Na Području Grada Zlatara
Odluka o uređenju prometa
Odluka-o-uvjetima-i-načinu-držanja-kućnih-ljubimaca
Program raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem na području Grada Zlatara
Odluku o komunalnoj naknadi
Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade

Mladi
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija učenicima i studentima
Odluka O Osnivanju Dječjeg Gradskog Vijeća Grada Zlatara
Odluka o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija učenicima i studentima
Odluka o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje predškolskog odgoja djece u vrtićima i sufinanciranju usluge čuvanja, brige i skrbi o djeci predškolske dobi koju pružaju obrti za obavljanje djelatnosti dadilja na području Grada Zlatara
Odluke O Savjetu Mladih Grada Zlatara

Ostalo
Odluka da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja Strategije razvoja poljoprivrede na području Grada Zlatara na okoliš
Odluka o imenovanju osobe za nepravilnosti
Odluka o imenovanju Savjetodavnog tijela za zaštitu potrošača javnih usluga na području Grada Zlatara
Procjena rizika od velikih nesreća za Grad Zlatar

Udruge
Godišnji plan objave natječaja - 2018.
Godišnji plan objave natječaja - 2019.
Godišnji plan objave natječaja - 2020.
Godišnji plan objave natječaja - 2021.
Godišnji plan objave natječaja - 2023.

Gospodarenje otpadom
Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada (primjena od 01.10.2018.)
Izvadak iz cjenika - odvoz komunalnog otpada
Kalendar odvoza otpada - Zlatar
Naputak o glomaznom otpadu
Obavijest o radu reciklažnog dvorišta
OBRAZAC - Prijava komunalnog nereda
Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja otpada
Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada
Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja otpada
Odluka o posebnim mjerama sprječavanja odbacivanja otpada
Plan gospodarenja otpadom Grada Zlatara za razdoblje 2014.-2020.
Pravilnik o radu reciklažnog dvorišta Jertovec
Raspored odvoza otpada
Spremnici za otpad - lokacije

Cjenici
Cjenik - Obavljanje Dimnjačarskih Poslova
Cjenik Komunalne Usluge Ukopa Pokojnika
Proračun
2013
Proračun za 2013.
Odluka Mirovanje Mandata Bizjak - Benković
Odluka O Izvršenju 2013
Plan Razv Progr.13-15-kapitalni
Plan Razv Progr.13-15-tekući
Programi Za 2013.
Projekcija 13-15
Proračun 2013.

Rebalans Proračuna za 2013.
I Izmjena I Dopuna Plana Proračuna Grada Zlatara Za 2013. God
I Izmjena Plana Razvojnih Programa - Kapitalni
I Izmjena Plana Razvonih Programa - Tekući
Izmjene Programa
Odluka O Izmjeni Odluke O Izvršenju Proračuna Grada Zlatara Za 2013.

Izvršenje Proračuna za 2013.
IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZLATARA ZA RAZDOBLJE I-IV 2013.

2014
Proračun za 2014.
Kapitalni Proj.14-16
Odluka O Izvršenju 2014.
Programi
Projekc Pror.14-16
Proračun 2014.
TEKUĆI RAZV PORGR.14-16

Izvršenje proračuna za 2014.
Bilješke Uz Polugodišnji Izvještaj O Izvršenju Proračuna Za I-VI 2014.
Izvjesce O Realizaciji Po Programu Grada Zlatara Za 2014 Godinu
Odluka O Raspodjeli Rezultata Poslovanja Ostvarenog U Proracunu Grada Zlatara 31 12 2014 Godine
Prijedlog Izvještaja O Izvršenju Proračuna Grada Zlatara Za Razdoblje I-VI 2014.

2015
Proračun za 2015
6 -Program-Grada-Zlatara-za-2015 -godinu
Odluka O Izvrsavanju Proracuna Grada Zlatara Za 2015 Godinu
Odluka O Privremenom Financiranju - 01.01 -31.03.2015.
Plan Razvojnih Programa Grada Zlatara Za Razdoblje 2015 - 2017 Godine
Projekcija Proracuna Grada Zlatara Za 2015 - 2017 Godinu
Proračun Grada Zlatara Za 2015.

Rebalans proračuna za 2015
Bilješke Uz I Izmjenu 2015.
I Izmjena Plana Proračuna Za 2015.
I Izmjene I Dopune Plana Razvojnih Programa Grada Zlatara Za Razdoblje 2015. Do 2017. Godine
I Izmjene I Dopune Programa
Odluka O Izmjeni Odluke

Izvršenje proračuna za 2015
Bilješke Uz Godišnji Obračun
Bilješke Uz Polugodišnji Izvještaj
Godišnji Izvještaj O Izvršenju Proračuna Grada Zlatara Za 2015 Godinu
Izvješća O Realizaciji Programa Javnih Potreba U 2015 Godini
Izvještaj O Izvršenju Proračuna Grada Zlatara I-VI 2015 Godine
Odluka O Raspodjeli Rezultata Poslovanja Ostvarenog U Proračunu Grada Zlatara 31.12.2015 Godine
Plan-razvojnih-programa-Grada-Zlatara-za-2015 -2017 -godinu-izvršenje

2016
Proračun za 2016.
Odluka O Izvršenju Proračuna Grada Zlatara Za 2016 Godinu
Plan Razvojnih Programa Grada Zlatara Za Razdoblje 2016 -2018 Godine
Programi Prema Planu Proračuna Grada Zlatara Za 2016 Godinu
Projekcija Proračuna Grada Zlatara Za 2016 - 2018 Godine
Proračun Grada Zlatara Za 2016 Godinu

Rebalans proračuna za 2016.
Bilješke I Izmjena I Dopuna Proračuna Grada Zlatara Za 2016.
I Izmjena I Dopuna Proračuna Grada Zlatara Za 2016.
II Izmjena I Dopuna Proračuna Grada Zlatara Za 2016 Godinu
Odluka O II Izmjeni Odluke O Izvršenju Proračuna Grada Zlatara Za 2016 Godinu
Odluka O Izmjeni Odluke O Izvršenju Proračuna Grada Zlatara Za 2016.

Izvršenje proračuna za 2016.
Bilješke Izvještaj O Izvršenju Proračuna Grada Zlatara I-VI 2016.
Bilješke Uz Godišnji Izvještaj Za 2016.
Godišnji Izvještaj O Izvršenju Proračuna Grada Zlatara Za 2016 Godinu
Godišnji Izvještaj O Provedbi Plana Razvojnih Programa Za 2016.
Izvješća O Realizaciji Programa Javnih Potreba U 2016.
Izvještaj O Izvršenju Proračuna Grada Zlatara I-VI 2016.
Odluka O Raspodjeli Rezultata Poslovanja Ostvarenog U Proračunu Za 2016.

2017
Proračun za 2017.
Odluka O Izvršavanju Proračuna Grada Zlatara Za 2017 Godinu
Projekcija Proračuna Grada Zlatara Za 2017 – 2019 Godinu
Proračun Grada Zlatara Za 2017 Godinu

Rebalans proračuna za 2017.
I. izmjena i dopuna
I. izmjene i dopune Proračuna za 2017.
Izvješće o provedenom savjetovanju o I. izmjeni i dopuni Proračuna za 2017.
Odluka O Izmjeni Odluke O Izvršenju Proračuna Grada Zlatara Za 2017.

II. izmjena i dopuna
II. Izmjene i dopune Proračuna za 2017.
Izvješće o provedenom savjetovanju o II. izmjeni i dopuni Proračuna za 2017.

III. izmjena i dopuna
III. izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Grada Zlatara za razdoblje 2017.-2019.
III. izmjena i dopuna Proračuna Grada Zlatara za 2017.
Izvješće o provedenom savjetovanju o III. izmjeni i dopuni Proračuna za 2017.
Odluka o III. izmjeni Odluke o izvršenju proračuna Grada Zlatara za 2017. godinu

Izvršenje proračuna za 2017.
Bilješke uz Godišnji izvještaj 2017 (PDF)
Bilješke uz Godišnji izvještaj 2017. godinu (XML)
Bilješke uz izvještaj o izvršenju Proračuna I-VI 2017
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2017. godinu (CSV)
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2017. godinu (PDF)
Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zlatara I-VI 2017
Izvršenje Plana razvojnih programa za 2017. (PDF)
Izvršenje Plana razvojnih programa za 2017. (XML)
Odluka o raspodjeli rezultata 2017. (PDF)
Odluka o raspodjeli rezultata 2017. (XML)

VODIČ ZA GRAĐANE

2018
Proračun za 2018.
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Plana proračuna za 2018.
Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Zlatara za 2018. godinu
Plan razvojnih programa Grada Zlatara za razdoblje 2018.-2020.
Projekcija Proračuna Grada Zlatara za 2018.-.2020.
Proračun Grada Zlatara za 2018. godinu

Rebalans proračuna za 2018.
I. izmjena i dopuna
I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za razdoblje 2018.-2020.
I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Zlatara za 2018. godinu
Odluka o izmjeni Odluke o izvršenju Proračuna za 2018.

II. izmjena i dopuna
II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Zlatara za 2018. godinu
II. izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Zlatara za razdoblje 2018. do 2020. godine
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu II. izmjene i dopune Proračuna za 2018.
Odluka o izmjeni Odluke o izvršenju Proračuna Grada Zlatara za 2018. godinu

III. izmjena i dopuna
III. izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Grada Zlatara za razdoblje 2018. do 2020. godine
III. izmjena i dopuna Proračuna Grada Zlatara za 2018. godinu (CSV)
III. izmjena i dopuna Proračuna Grada Zlatara za 2018. godinu (PDF)
Izvješće o provedenom savjetovanju o nacrtu III. izmjene i dopune plana Proračuna za 2018.
Odluka o izmjeni Odluke o izvršenju Proračuna Grada Zlatara za 2018. godinu.

Izvršenje proračuna za 2018.
Bilješke uz Godišnji Izvještaj za 2018.
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna 2018. (PDF)
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2018. godinu
Godišnji Izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa za 2018

Izvještaj O Izvršenju Proračuna Grada Zlatara Za I - VI 20.
Izvještaj O Izvršenju Proračuna Grada Zlatara Za I - VI 2018.
Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zlatara za I.-VI. 2018..
Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja - 2018

Vodič za građane

2019
Proračun za 2019.
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Plana proračuna za 2019. godinu
Odluka o Izmjeni Odluke o izvršenju Proračuna Grada Zlatara za 2019.
Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Zlatara za 2019. godinu
Proračun Grada Zlatara za 2019. godinu i projekcije Proračuna Grada Zlatara 2020. I 2021. godinu (CSV)
Proračun Grada Zlatara za 2019. godinu i projekcije Proračuna Grada Zlatara 2020. I 2021. godinu (PDF)

Rebalans proračuna za 2019.
I. izmjena i dopuna
I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Zlatara za 2019. godinu
I. Izmjena Plana Razvojnih programa za 2019 -2021
Odluka o izmjeni Odluke o izvršenju Pororačuna za 2019.
Programi javnih potreba u 2019.

II. izmjena i dopuna
II izmjena Plan Razvojnih Programa za 2019 -2021
II. izmjena i dopuna Plana Proračuna za 2019
Izmjena i dopuna Programa prema II izmjeni Proračuna
Obrazac izvjesća o provedenom savjetovanju
Odluka o izmjeni Odluke o izvršenju Proračuna za 2019.

8 I IZMJENA I DOPUNA PLANA PRORAČUNA ZA 2019.

Izvršenje Proračuna
Bilješke uz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zlatara za 2019.
Bilješke uz Izvještaj 1-6
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZLATARA ZA 2019. GODINU
Izvještaj o izvršenju proračuna 1-6 2019 (PDF)
Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zlatara za I-VI 2019. godine
Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja ostvarenog u Proračunu Grada Zlatara 31.12.2019.

VODIČ ZA GRAĐANE

2020
Proračun za 2020.
Obrazac izvješća o provedenom savjetovanju
Odluka o izvršavanju Proračuna za 2020.
Programi prema Planu Proračuna za 2020.
Proračun za 2020.

Rebalans proračuna za 2020.
I. izmjena i dopuna
I. IZMJENA I DOPUNA PLANA PRORAČUNA ZA 2020.
I. Izmjena Plana razvojnih programa za 2020 -2022
Izmjene i dopune Programa prema I. izmjeni i dopuni Plana proračuna za 2020.
ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2020.

II. izmjena i dopuna
II IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA ZA 2020.
II izmjena Plana razvojnih programa za 2020-2022
Izmjene i dopune Programa prema II izmjeni i dopuni Proračuna za 2020.
ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2020

Izvršenje Proračuna za 2020.
Bilješke uz godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zlatara za 2020
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZLATARA ZA 2020 GODINU
Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja ostvarenog u Proračunu Grada Zlatara 31.12.2020
Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zlatara za 2020.

Vodič za građane 2020.

2021
Proračun za 2021.
PRORAČUN ZA 2021. GODINU
ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA ZA 2021
Plan Razvojnih programa 2021.-2023.
Programi prema Planu Proračuna za 2021.

Rebalans proračuna za 2021.
I. izmjena i dopuna
I. izmjena i dopuna Proračuna za 2021. godinu
I. izmjena Plana razvojnih programa za 2021.-2023
I. izmjene i dopune Programa
Odluka o izmjeni Odluke o izvršenju Proračuna za 2021.

II. izmjena i dopuna
II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA ZA 2021. GODINU
II. izmjena Plana razvojnih programa za 2021.-2023.
II. Izmjene i dopune Programa
ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2021.

Izvršenje Proračuna za 2021.
Bilješke uz Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna 2021
Izvještaj o polugodišnjem izvršenju Plana razvojnih programa za 2021.
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna 2021

Vodič za građane 2021
IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA 2021. GODINU
Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja ostvarenog u Proračunu Grada Zlatara za 2021. godinu
BILJEŠKE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2021. GODINU
Godišnji izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa za 2021. godinu

2022.
Proračun za 2022.
PLAN PRORAČUNA I PROJEKCIJA
OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA GRADA ZLATARA ZA 2022
ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA ZA 2022.
4. Plan razvojnih programa 2022. do 2024.
VODIČ ZA GRAĐANE

Rebalans proračuna za 2022.
I. izmjena i dopuna
I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA ZA 2022. GODINU
ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.
IZMJENA I DOPUNA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA
1 - Program građenja komunalne infrastrukture
2. Program održavanja komunalne infrastrukture 2022
3. Program javnih potreba u kulturi GZ za 2022
4. Program socijalne skrbi GZ za 2022
10. Program gradnje graševina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2022
OBRAZLOŽENJE I. IZMJENE I DOPUNE PLANA PRORAČUNA ZA 2022

II. IZMJENA I DOPUNA PLANA PRORAČUNA ZA 2022. GODINU
II. IZMJENA I DOPUNA PLANA PRORAČUNA ZA 2022. GODINU
OBRAZLOŽENJE I. IZMJENE I DOPUNE PLANA PRORAČUNA ZA 2022.
ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022.

Izvršenje proračuna za 2022. godinu
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA 2022
Obrazlozenje uz Polugodisnji izvjestaj o izvrsenju Proracuna Grada Zlatara za 2022
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA 2022.
Obrazloženje uz godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Zlatara za 2022. godine

2023.
Proračun za 2023. godinu
PRORAČUN ZA 2023. I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025.
ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA ZA 2023.
OBRAZLOŽENJE
VODIČ ZA GRAĐANE

I. IZMJENA I DOPUNA PLANA PRORAČUNA ZA 2023. GODINU
I. IZMJENE I DOPUNE PLANA PRORAČUNA ZA 2023. GODINU
OBRAZLOŽENJE- I. izmjena
ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2023. - PRIJEDLOG

Izvršenje proračuna za 2023. godinu
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA 2023.
Obrazlozenje uz Polugodišnji izvjestaj o izvrsenju Proracuna Grada Zlatara za 2023.
Programi građenja i održavanja komunalne infrastrukture te ostali programi
Program građenja komunalne infrastrukture
2022.
2023.

Program održavanja komunalne infrastrukture
2022.
2023.

Ostali programi
2022.
2023.
Financijski izvještaji
2014
Bilješke Uz Izvještaj 1-12 2014
Financijski Izvještaj 1-12 2014.

2015
Bilješke Uz Financijski Izvještaj Za 2015
Financijski Izvještaj 1-12 2015
Konsolidacija Za 2015.

2016
Bilješke Uz Financijski Izvještaj 1-12 2016.
Financijski Izvještaj 1-12 2016
Obrazac Bilješke Uz ZR

2017
Bilješke uz financijski izvještaj 2017.
Bilješke uz financijski izvještaj 2017. - obrazac
Financijski izvještaj 1-12 2017.

2018
Bilješke
Bilješke 2018
FINA Potvrda Fin Izvj Razina 23
Financ Izvještaj 1-12 2018 Razina 22
Financijski izvještaj 1.-6. 2018. - razina 22
Financijski izvještaj 1.-9. 2018
Konsolidirani Financ Izvj 1-12 2018
Konsolidirani Financijski izvještaj 1.-6. 2018. - razina 23

2019
Bilješke (razina 22)
Bilješke (razina 23)
Bilješke 1-6 - Razina 23
Financijski izvještaj 1-12 2019 (razina 22)
Financijski izvjestaj 1-6 2019. - razina 22
Financijski izvještaj 1.-6. 2019. - razina 23
Konsolidirani izvještaj 1-12 2019 (razina 23)
Potvrda o predaji Financijskog izvještaja 1-12 2019

2020
BILJEŠKE (razina 23) 2docx
Bilješke uz financijski izvještaj o izvršenju proračuna - razina 22
Bilješke uz izvještaj Proračun 1-6 2020
Bilješke za 2020. (razina 22)
Financijski izvještaj 1-12 2020.
Financijski izvještaj 1-9 2020
Konsolidirani Izvještaj 1-12 2020 (razina 23)
Razina 22 Proračun 1-6 2020
Razina 23 Proračun 1-6 2020

2021
Financijski Izvještaj (razina 22) 1-6 2021
Financijski Izvještaj (razina 23) 1-6 2021
GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2021.-RAZINA 22
BILJEŠKE RAZINA 22
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI 2021. GODINA_RAZINA 23
BILJEŠKE RAZINA 23-2.docx

2022
Financijski izvještaj (razina 22) 1-6 2022
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ I-VI 2022- RAZINA 22
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ I-VI 2022- RAZINA 23
Financijski izvještaj (razina 23) 1-6 2022
BILJEŠKE UZ FINANCISJKI IZVJEŠTAJ ZA 2022. GODINU -RAZINA 22
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2022. GODINA_RAZINA 22
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2022. GODINU_ RAZINA 23.
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2022. GODINU -RAZINA 23
REFERENTNA STRANICA_GRAD ZLATAR RAZINA 23_2022. GODINA

2023
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ I-VI 2023- RAZINA 22
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ I-VI 2023- RAZINA 23
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ_GRAD ZLATAR_1-6 2023 RAZINA 23
GRAD ZLATAR_FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI 1-6 2023
GRAD ZLATAR_REFERENTNA STRANICA-RAZINA 2023 1-6 2023
REFERENTNA_GRAD ZLATAR 1-6 2023
Individualna vodoopskrba i lokalni vodovodi
Izvješća o stanju u prostoru

[wpfilebase tag=browser /]