Gradonačelnica

THuha---2018-07-03---DSC_1186---Media-Val---Jasenka-Augustan-Pentek-Full-HD-2
Jasenka Auguštan-Pentek rođena je 1974. godine. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu i stekla višu stručnu spremu (bacc.oec), smjer marketing. Zaposlena je u Srednjoj školi Zlatar gdje je, s obzirom na izražene organizacijske i komunikacijske vještine, osim redovitih pravno-ekonomskih poslova, zadužena i za organizaciju raznih aktivnosti, promociju programa škole, suradnju s vanjskim institucijama i komuniciranje s javnošću. Aktivna je u Gradskom društvu Crvenog križa Zlatar, bila je predsjednica Biciklističkog kluba Lastavica, aktivna u Hrvatskom biciklističkom savezu te članica Udruge žena Zlatar. Sudjeluje u organizaciji različitih kulturno-športskih aktivnosti na razini grada poput Dana kajkavske riječi, Dana Grada, Sajmenih dana u biciklizmu i sl. Član je Školskog odbora Osnovne škole Ante Kovačića u mandatu od 2009. do 2013. godine. Svojim idejama, aktivnošću i novim inicijativama nastoji pridonijeti oživljavanju gospodarskog, kulturnog i javnog života u Zlataru te zajedno sa stanovnicima svih zlatarskih naselja stvarati bolje sutra.
U mandatu 2013.-2017. obavljala je dužnost zamjenice gradonačelnika Grada Zlatara.

Odluka o utvrđivanju početka obnašanja dužnosti gradonačelnice Grada ZlataraDokumenti