Gradsko vijeće

Sastav Gradskog vijeća Grada Zlatara:

1. Krunoslav Klancir
2. Nadica Štahan
3. Želimir Kurečić
4. Kazimir Sviben
5. Juraj Žerjavić
6. Ivana Parlov Roksandić
7. Damir Bručić
8. Jasna Hanžek
9. Mirjana Bajzek
10. Danijela Findak
11. Janko Auguštan
12. Darinka Sviben
13. Aleksandra Posarić Stužić
14. Božidar Hanžek
15. Davor Kljak
Dokumenti