Jedinstveni upravni odjel

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GRADA ZLATARA
dr.sc. Mladen Krušelj – pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Zlatara

ODSJEK ZA PRORAČUN I FINANCIJE
Smiljana Adanić – Voditelj Odsjeka za proračun i financije Jedinstvenog upravnog odjela Grada Zlatara
Sanja Lisjak, mag. oec. – viši stručni suradnik za proračun i financije
Dubravka Horvat – računovodstveni referent za razrez i naplatu gradskih prihoda

ODSJEK ZA GOSPODARSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
Vladimir Goleš, ing. – Voditelj Odsjeka za gospodarstvo, komunalne poslove i društvene djelatnosti Jedinstvenog upravnog odjela Grada Zlatara
Tihana Mendek, bacc.admin.publ. – upravni referent ; poljoprivredni i prometni redar

ODSJEK ZA SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE
Josip Topljak – Voditelj Odsjeka za samoupravu i opće poslove
Ljubica Žabek, administrativna tajnica
Ljiljana Hubak, čistačica
Dokumenti