KREATIVNI POLIGON ZLATAR – KGH RADIONICA 1

Sa šest tisuća stanovnika i 19 naselja Grad Zlatar želi obnoviti bogatu kulturnu i gospodarsku tradiciju, te postati razvojna lokomotiva na svom gravitirajućem području koje obuhvaća još gotovo 15.000 stanovnika. Želi bogatu baštinu povezati sa suvremenim trendovima, pružiti priliku mladima, novim idejama i inovacijama. Usprkos skromnom proračunu i velikim potrebama, uspostavljaju se jasni prioriteti, pripremaju se projekti i pronalaze novi izvori financiranja putem nacionalnih i EU fondova.

Skupina entuzijasta, za sada mala, otvara mnoge inicijative i okuplja sugrađane da se svatko uključi prema svojim interesima i mogućnostima. Rezimirajući dosadašnja iskustva uočeno je da se u tome dosta teško uspostavlja interaktivna komunikacija i da većina programa ostaje u domeni troškova i ulaganja, te, iako privlače velik broj posjetitelja, ne donose prihode koji bi omogućili da se aktivnosti jače razmahnu. Izazovi su to baš po mjeri mreže KGH, pa pozivamo na suradnju i druge gradove koji imaju slične prioritete.

Odgovori

Dokumenti