IZJAVA – lI. Privola za prikupljanje i obradu podataka u određenu svrhu – vježbenik/ca

Dokumenti