Zima u Moslavini, akvarel,23×31 cm, 2017.2

Dokumenti