Rastimo zajedno djeca i grad

Naknada za novorođenu djecu

U 2018. godini značajno je povećan iznos subvencije za djecu na način da, umjesto dotadašnjih 1.500,00 kuna,  naknada progresivno raste.

Jednokratna subvencija troškova za novorođenu djecu iznosi:

  • za prvo dijete – 2.000,00 kuna
  • za drugo dijete – 3.000,00 kuna
  • za treće dijete – 5.000,00 kuna
  • za četvrto dijete – 7.000,00 kuna
  • za peto dijete – 10.000,00 kuna
  • za šesto dijete – 15.000,00 kuna
  • za sedmo i svako daljnje dijete – 20.000,00 kuna

Sufinanciranje prijevoza učenika

U školskoj godini 2018./19. zbog povećanja cijena javnolinijskog autobusnog prijevoza povećani su iznosi sufinanciranja cijene prijevoza za učenike osnovnih škola po Državnom pedagoškom standardu za 8,00 kuna po djetetu s ciljem da prijevoz ostane besplatan za roditelje. Također, povećan je i iznos sufinanciranja prijevoza za učenike srednjih škola.

Sufinanciranje nabave udžbenika

U školskoj godini 2017/18. po prvi je puta sufinancirana nabava udžbenika za učenike osnovnih i srednjih škola. Nabava udžbenika sufinancirala se svim učenicima čije je kućanstvo zadovoljavalo postavljene imovinske cenzuse.

U prošloj školskoj godini 2018./19. pravo na naknadu imali su svi učenici osnovnih škola koji su predali zahtjev. Naknada je iznosila 200,00 kuna za učenike od 1-4 razreda i 300,00 kuna za učenike od 5-8 razreda. Za učenike slabijeg imovinskog statusa, čije kućanstvo ispunjava imovinski cenzus od 800,00 kuna po članu kućanstva, nabava udžbenika financirala se u cijelosti prema stvarnim troškovima po predočenim računima. Za učenike srednjih škola nabava udžbenika sufinancirala se u iznosu od 1.200,00 kuna uz uvjet ispunjavanja imovinskog cenzusa od 800,00 kuna po članu kućanstva.

Stipendije učenicima i studentima

Za školsku/akademsku godinu 2018/2019. donesena je nova odluka o dodjeli stipendija kojom su predviđene stipendije za izvrstan uspjeh u učenju, stipendije po materijalnom statusu i stipendije za deficitarna zanimanja. Nova odluka omogućila je dodjelu više stipendija, a povećao se i njihov iznos. Tako su studentske stipendije povećane na 700,00, a učeničke na 400,00 kuna. Ukupno je dodijeljeno 22 stipendija – 17 studentskih i 5 učeničkih.

Sufinanciranje predškolskog odgoja u dječjim vrtićima i čuvaonama

Zbog manjka kapaciteta vrtića Grad sufinancira smještaj djece s područja Grada u vrtićima u drugim JLS i čuvaonama. Grad predškolskim ustanovama drugih osnivača, a koja izvode program javnih potreba u predškolskom odgoju za djecu s područja Grada Zlatara, osigurava novčana sredstva najmanje u visini 62% utvrđene ekonomske cijene programa u Dječjem vrtiću i jaslicama Uzdanica Zlatar za svako dijete s područja Grada Zlatara uključeno u redovite programe, ako gradski vrtić nema dovoljan kapacitet za smještaj djece koju roditelji žele smjestiti u isti.

Ostale mjere

U 2018. godini po prvi puta nakon 2009. godine i nakon što se Grad našao u teškoj financijskoj situaciji u suradnji s OŠ Ante Kovačića Zlatar i OŠ Belec organizirana je škola plivanja za učenike trećih razreda. Unatrag nekoliko godina sufinancira se Škola stvaralaštva „Novigradsko proljeće“ za učenike OŠ Ante Kovačića Zlatar. Također, nastavljeno je i sa sufinanciranjem pomoćnika u nastavi za jednog učenika OŠ Ante Kovačića Zlatar, a odobreno je sufinanciranje pomoćnika i u Dječjem vrtiću i jaslicama Uzdanica.

U 2019. godini Grad je odlučio financirati i ljetovanje za jedanaestoro djece, učenika osnovnih škola s područja Grada te je za tu namjenu izdvojeno 20.300,00 kuna.

Dokumenti