ODLUKA O PREVENCIJI ŠIRENJA VIRUSA COVID-19

Gradonačelnica Grada Zlatara donijela je dana 13. ožujka 2020. Odluku u cilju prevencije širenja virusa COVID-19 na području Grada Zlatara počevši od 13. ožujka 2020.

Molimo građane da se upoznaju s preporukama i ponašaju u skladu s istima.

Odgovori

Dokumenti