ODRŽAN KONCERT HRVATSKOG BAROKNOG ANSAMBLA

Hrvatski barokni ansambl uz soliste Anabelu Barić i Franka Klisovića jučer je u župnoj crkvi sv. Marije Snježne održao sjajan koncert pod nazivom “Strabat mater”.

Koncertu su prisustvovali gradonačelnica Jasenka Auguštan – Pentek i zamjenik gradonačelnice Stanko Majdak.

 

Odgovori

Dokumenti