Osnovnoškolsko obrazovanje

Na području Grada Zlatara djeluju dvije osnovne škole, Osnovna škola Ante Kovačića Zlatar kao matična škola u sklopu koje se nalaze dvije područne škole, Donja Batina i Martinšćina, te Osnovna škola Belec koja se 2007. godine odvojila od škole u Zlataru i postala samostalna odgojno-obrazovna ustanova.


Osnovna škola Ante Kovačića

Adresa: Ulica Vladimira Nazora 1, Zlatar

Ravnatelj: Marijan Posarić

tel: 049/466-832

fax: 049/466-370

e-mail : ured@os-akovacica-zlatar.skole.hr

www.os-akovacica-zlatar.skole.hrPodručna škola Donja Batina

Adresa: Donja Batina bb, Zlatar

broj tel./faxa: 049/466-796Područna škola Martinščina

Adresa: Martinščina 46/b, Zlatar

broj tel./faxa: 049/501-584Osnovna škola Belec

Adresa: Belec 50, 49254 Belec

Ravnateljica: Nikolina Puklin

tel: 049/460-124

fax: 049/460-240

e-mail : os_belec@hi.t-com.hr

www.http://os-belec.skole.hr/

Dokumenti