Otvorena savjetovanja

30. studenoga 2022.

II. IZMJENA I DOPUNA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA ZLATARA ZA RAZDOBLJE 2022.-2024. GODINE

Grad Zlatar otvara internetsko savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za II. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Zlatara za razdoblje 2022.-2024. godine. Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti […]
25. studenoga 2022.

II. Izmjene i dopune plana proračuna za 2022. godinu

Grad Zlatar otvara internetsko savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za II. Izmjene i dopune Plana proračuna za 2022. godinu. Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 02. […]
1. studenoga 2022.

NACRT PLANA PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

Grad Zlatar 30. listopada 2022. godine otvara internetsko savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Nacrt Plana proračuna za 2023. godinu. Sukladno članku 39. Zakona o proračunu („Narodne […]
31. listopada 2022.

NACRT ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O POREZIMA GRADA ZLATARA

Grad Zlatar otvara internetsko savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za nacrt Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o porezima Grada Zlatara Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije […]
Dokumenti