Pravna klinika u Zlataru

U utorak, 14. svibnja 2013. u prostorijama Grada Zlatara ponovno će se održati besplatna pravna pomoć koju građanima Grada Zlatara nudi Pravna klinika Zagreb u vremenu od 12.00 do 14.00 sati.

Svi zainteresirani građani kojima je potrebna pravna pomoć obvezni su sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu i svu relevantnu dokumentaciju koja se odnosi na njihovo pravno pitanje.

Odgovori

Dokumenti