PRIJAM GRAĐANA KOD GRADONAČELNIKA

stanko       Gradonačelnik Grada Zlatara Stanko Majdak prima građane na razgovor utorkom od 08:00 od 11:00 sati uz prethodnu najavu najkasnije dan ranije na broj telefona 049 466 627.

Odgovori

Dokumenti