Radna tijela Gradskog vijeća

Mandatna komisija

Odluka o izboru Mandatne komisije

1. Damir Bručić, predsjednik
2. Juraj Žerjavić, član
3. Višnjica Škof, član


Komisija za izbor i imenovanja

Odluka o izboru Komisije za izbor i imenovanja

1. Nadica Štahan, predsjednica
2. Danijela Findak, član
3. Janko Auguštan
4. Ivana Parlov Roksandić
5. Josip Bingula


Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost

Odluka o izboru Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost

1. Kazimir Sviben, predsjednik
2. Jasna Hanžek, član
3. Mirjana Bajzek, član
4. Želimir Kurečić, član
5. Davor Kljak, član
Dokumenti