Rekonstrukcija nerazvrstane ceste

eu
Republika-Hrvatska

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja.

Naziv projekta:

Građenje nerazvrstane ceste
Rekonstrukcija NC Donja Batina – Zlatar Bistrica

Kratki opis projekta:

Projektom rekonstrukcije nerazvrstane ceste prometno će se povezati dva naselja Donja Batina i Ervenik Zlatarski, te će se stanovnicima tih naselja omogućiti lakše prometovanje navedenom dionicom i osigurati će se njihova kvaliteta života. Nerazvrstana cesta koja je predmet ulaganja je cesta koja se spaja na drugu općinu, općinu Zlatar Bistrica te zapravo služi stanovnicima kao prečac. Kako je u iznimno lošem stanju nužno ju je rekonstruirati zbog toga što je prometna jer stanovnici njome svakodnevno putuju na posao, doktoru te djeca u školu.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Primarni cilj ovog projekta je rekonstrukcija nerazvrstane ceste koja povezuje dva naselja i time poboljšanje prometne povezanosti koja će stanovnicima omogućiti lakše prometovanje, te lakši i bolji pristup vozilu Hitne pomoći, policiji i vatrogascima u hitnim slučajevima. Samim time stanovnicima u tim naseljima će se poboljšati kvaliteta života pružajući im temeljne usluge koje bi svako ruralno područje trebalo i imati. Izgrađeno ukupno 966,55 metara dionice nerazvrstane ceste.

Iznos dodijeljene potpore:

610.951,25 HRK

Iznos koji sufinancira EU:

519.308,56 HRK – 85%

Iznos koji sufinancira RH:

91.642,69 HRK – 15%

Kontakt osoba za više informacija:

dr. sc. Mladen Krušelj
+385 49466627
grad@zlatar.hr

Dokumenti