SANACIJA KLIZIŠTA NA PODRUČJU GRADA ZLATARA

OSOBNA ISKAZNICA PROJEKTA SANACIJA KLIZIŠTA NA PODRUČJU GRADA ZLATARA

Projektom će se sanirati štete na dva klizišta u Vinogradskoj ulici u Zlataru, klizište u Donjoj Selnice te sedam prometnica NC357 Donja Selnica – ulica za Jankoviće, NC008 Borkovec – ulica P. Fodrocija, NC339 Gornja Selnica – odvojak Omenjak, NC328 Ulica za Topolske, NC245 Martinšćina – Klarići, NC015 Vinogradska ulica i NC065 Vrhovčak kako bi se izbjegli učinci daljnje erozije tla i urušavanja te daljnja oštećenja prometnica s ciljem osiguravanja odgovarajućih sigurnosnih uvjeta za prometovanje nerazvrstanim cestama. Cilj provedbe ove operacije je sanacija oštećenja nastalih potresom te sprječavanje daljnjeg djelovanja erozije koja ugrožava sigurnost lokalnog stanovništva i drugih korisnika prometnice uz klizišta.

Projekt se provodi u sklopu Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava Hitno obnavljanje pogođenih prirodnih područja kako bi se izbjegli neposredni učinci erozije tla na području grada Zagreba, Krapinsko- zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko- bilogorske županije, iz FONDA SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE.

OSNOVNI PODACI O PROJEKTU

KORISNIK PROJEKTA Grad Zlatar

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA 1.209.054,34 EUR

BESPOVRATNA SREDSTVA 1.209.054,34 EUR

RAZDOBLJE PROVEDBE 28.12.2020.-30.6.2023. godina

Nacionalno koordinacijsko tijelo:

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Ulica Republike Austrije 20
10 000 Zagreb
Telefon: 01/3782 444

e-mail: fseu@mpgi.hr https://mpgi.gov.hr/

Tijelo odgovorno za provedbu financijskog doprinosa:

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja Radnička cesta 80
10 000 Zagreb

e-mail: javnipoziv2@mingor.hr

Korisnik projekta:

Grad Zlatar
Park hrvatske mladeži 2

49250 Zlatar

049/466-627

grad@zlatar.hr

www.zlatar.hr

Sadržaj priopćenja isključiva je odgovornost Grada Zlatara

Dokumenti