Sukob interesa

OBAVIJEST O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Sukladno članku 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 120/16, 114/22), a vezano uz odredbe članka 76. i 77. ZJN 2016. i sprečavanje sukoba interesa, na temelju potpisanih izjava, u postupku jednostavne nabave STRUČNI NADZOR NAD REKONSTRUKCIJOM ŠUMSKE PROMETNICE JURANŠČINA-BELECGRAD, ne postoje gospodarski subjekti s kojima Grad Zlatar ne smije sklopiti ugovorne obveze.


OBAVIJEST O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Sukladno članku 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 120/16, 114/22), a vezano uz odredbe članka 76. i 77. ZJN 2016. i sprečavanje sukoba interesa, na temelju potpisanih izjava, u postupku jednostavne nabave STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM TRŽNICE, Grad Zlatar ne smije sklopiti ugovor sa:

  • URED OVLAŠTENE ARHITEKTICE MAŠA VARGA, Trg slobode 19, 49250 Zlatar, OIB: 69531082667.

OBAVIJEST O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Sukladno članku 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16, 114/22), a vezano uz odredbe članka 76. i 77. ZJN 2016. i sprečavanje sukoba interesa, na temelju potpisanih izjava, Naručitelj ne smije, u postupku javne nabave SANACIJA NERAZVRSTANIH CESTA OŠTEĆENIH USLIJED POTRESA, sklopiti ugovore o javnoj nabavi kao niti okvirne sporazume sa sljedećim gospodarskim subjektom u svojstvu ponuditelja, člana zajednice gospodarskog subjekta i podugovaratelja:

  • PRONEX PROJEKTI d.o.o., Gornja Šemnica 118i, 49 232 Radoboj

Sukladno članku 80., stavak 2., točka 1. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” 120/16), a na osnovu Izjava čelnika i ovlaštenih predstavnika naručitelja, objavljujemo da Grad Zlatar u postupku javne nabave “Građenje nerazvrstane ceste – rekonstrukcija nerazvrstane ceste Donja Batina – Ervenik Zlatarski (Zlatar Bistrica)” ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi niti okvirne sporazume sa slijedećim gospodarskim subjektom u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja i podizvoditelja:

  • AKING D.O.O. za graditeljstvo, trgovinu i usluge, Hrgovići 93A, 10 000 Zagreb

OBAVIJEST O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Sukladno članku 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 120/16), a vezano uz odredbe članka 76. i 77. ZJN 2016. i sprečavanje sukoba interesa, na temelju potpisanih izjava, u postupku jednostavne nabave USLUGE AŽURIRANJA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA ŠIROKOPOJASNI INTERNET, ne postoje gospodarski subjekti s kojima Grad Zlatar ne smije sklopiti ugovorne obveze.


Obavijest-o-nepostojanju-sukoba-interesa – 2013

Sukladno članku 80., stavak 2., točka 1. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” 120/16), a na osnovu Izjava čelnika i ovlaštenih predstavnika naručitelja, objavljujemo da Grad Zlatar u postupku javne nabave “Izgradnja reciklažnog dvorišta” ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi niti okvirne sporazume sa slijedećim gospodarskim subjektom u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja i podizvoditelja:

  • JV SAVJETOVANJE Obrt za savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem vl. Jelena Vukešin, Varaždin, Alojzija Stepinca 9, OIB: 47736224545 na adresi Alojzija Stepinca 9, 42000 Varaždin
  • ELEKTROFORMA LM j.d.o.o., Mirkovec 1, 49223 Sveti Križ Začretje, OIB: 48975365566
Dokumenti