Sukob interesa

OBAVIJEST O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Sukladno članku 80., stavak 2., točka 1. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” 120/16), a na osnovu Izjava čelnika i ovlaštenih predstavnika naručitelja, objavljujemo da Grad Zlatar u postupku javne nabave “Građenje nerazvrstane ceste – rekonstrukcija nerazvrstane ceste Donja Batina – Ervenik Zlatarski (Zlatar Bistrica)” ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi niti okvirne sporazume sa slijedećim gospodarskim subjektom u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja i podizvoditelja:

  • AKING D.O.O. za graditeljstvo, trgovinu i usluge, Hrgovići 93A, 10 000 Zagreb

Obavijest-o-nepostojanju-sukoba-interesa – 2013

Dokumenti