Sukob interesa

OBAVIJEST O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Sukladno članku 80., stavak 2., točka 1. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” 120/16), a na osnovu Izjava čelnika i ovlaštenih predstavnika naručitelja, objavljujemo da ne postoje gospodarski subjekti s kojima je gradonačelnica Grada Zlatara i s njome povezane osobe u sukobu interesa u smislu članka 76. ZJN 2016.

Obavijest-o-nepostojanju-sukoba-interesa – 2013

Dokumenti