Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, gradonačelnik Grada Zlatara je donio Odluku o raspoređivanju službene osobe mjerodavne za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama (službenik za informiranje).

Službenik za informiranje:

1. obavlja poslove redovitog objavljivanja informacija, sukladno unutarnjem ustroju tijela javne vlasti, kao i rješavanja pojedinačnih zahtjeva za pristup informacijama i ponovne uporabe informacija,

2. unapređuje način obrade, razvrstavanja, čuvanja i objavljivanja informacija koje su sadržane u službenim dokumentima koji se odnose na rad tijela javne vlasti,

3. osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava utvrđenih Zakonom.

 

Kontakt podaci službenika za informiranje:

Jedinstveni upravni odjel Grada Zlatara

Park hrvatske mladeži 2

gosp. Josip Topljak

tel: 049 466 627

e-mail: grad@zlatar.hr

Odgovori

Dokumenti