Plan javne nabave

Grad Zlatar sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 101/17) u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH objavljuje Planove nabave. Planove možete pronaći na linku: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Upute za pretraživanje planova nabave na EOJN


PLAN JAVNE NABAVE ZA 2024. GODINU:

PLAN NABAVE ZA 2024.

I. IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE ZA 2024. – PRIJEDLOG

I. IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE ZA 2024.


PLAN JAVNE NABAVE ZA 2023. GODINU:

PLAN NABAVE ZA 2023.

I. IZMJENA PLANA NABAVE ZA 2023.

II. IZMJENA PLANA NABAVE ZA 2023.

III. IZMJENA PLANA NABAVE ZA 2023.

IV.IZMJENA PLANA NABAVE ZA 2023.

V.IZMJENA PLANA NABAVE ZA 2023.

PLAN NABAVE OBJAVLJEN U ELEKTRONIČKOM OGLASNIKU JAVNE NABAVE

https://eojn.nn.hr/Oglasnik/  Planovi nabave


PLAN JAVNE NABAVE ZA 2022. GODINU:

PLAN NABAVE ZA 2022. GODINU

I. izmjena Plana nabave za 2022.

II. izmjena Plana nabave za 2022.

3. IZMJENA PLANA NABAVE ZA 2022.

4. IZMJENA PLANA NABAVE ZA 2022.

5. IZMJENA PLANA NABAVE ZA 2022.

PLAN NABAVE OBJAVLJEN U ELEKTRONIČKOM OGLASNIKU JAVNE NABAVE

https://eojn.nn.hr/Oglasnik/  Planovi nabave


PLAN JAVNE NABAVE ZA 2021. GODINU:

PLAN NABAVE ZA 2021. GODINU

I. izmjena i dopuna Plana nabave 2021

II. izmjena i dopuna Plana nabave 2021

III. izmjena i dopuna Plana nabave 2021

IV. izmjena i dopuna Plana nabave 2021.

V. izmjena i dopuna Plana nabave 2021

VI. izmjena i dopuna Plana nabave 2021.

PLAN NABAVE OBJAVLJEN U ELEKTRONIČKOM OGLASNIKU JAVNE NABAVE

https://eojn.nn.hr/Oglasnik/  Planovi nabave


PLAN JAVNE NABAVE ZA 2020. GODINU:

PLAN NABAVE ZA 2020.

I. izmjene i dopune Plana nabave za 2020.

II. izmjene i dopune Plana nabave za 2020.

III. izmjene i dopune Plana nabave za 2020.

IV. izmjene Plana nabave za 2020.

V. izmjene Plana nabave 2020.

PLAN NABAVE OBJAVLJEN U ELEKTRONIČKOM OGLASNIKU JAVNE NABAVE

https://eojn.nn.hr/Oglasnik/  Planovi nabave


PLAN JAVNE NABAVE ZA 2019. GODINU:

Plan nabave za 2019. godinu

I. izmjene i dopune Plana nabave za 2019

II. izmjena Plana nabave za 2019.

III. izmjena PLANA NABAVE ZA 2019.

IV. izmjena PLANA NABAVE ZA 2019.


PLAN JAVNE NABAVE ZA 2018. GODINU:

Plan nabave za 2018. godinu

I. izmjene i dopune Plana nabave za 2018.

II. izmjene i dopune Plana nabave za 2018.

III. izmjene i dopune Plana nabave za 2018.


PLAN JAVNE NABAVE ZA 2017. GODINU:

Plan nabave za 2017. godinu

I. izmjene i dopune Plana nabave za 2017. godinu

II. izmjene i dopune Plana nabave za 2017. godinu

III. izmjene i dopune Plana nabave za 2017. godinu


PLAN JAVNE NABAVE ZA 2016. GODINU:

Plan nabave za 2016. godinu

I. izmjene i dopune Plana nabave za 2016. godinu

II. izmjene i dopune Plana nabave za 2016. godinu

III. izmjene i dopune Plana nabave za 2016. godinu


PLAN JAVNE NABAVE ZA 2015. GODINU:

Plan nabave za 2015. godinu

Plan javne nabave 1-3 2015.

I. izmjene i dopune Plana nabave za 2015. godinu


PLAN JAVNE NABAVE ZA 2014. GODINU:

Plan javne nabave za 2014. godinu

I. Izmjena Plana nabave za 2014. godinu


PLAN JAVNE NABAVE ZA 2013. GODINU:

Plan javne nabave za 2013. godinu

Plan javne nabave za 1.-6. 2013.

Plan javne nabave za 1.-3. 2013.

I. Izmjena Plana javne nabave za 2013. godinu

Dokumenti