Plan javne nabave

PLAN JAVNE NABAVE ZA 2021. GODINU:

PLAN NABAVE ZA 2021. GODINU


PLAN JAVNE NABAVE ZA 2020. GODINU:

PLAN NABAVE ZA 2020.

I. izmjene i dopune Plana nabave za 2020.

II. izmjene i dopune Plana nabave za 2020.

III. izmjene i dopune Plana nabave za 2020.

IV. izmjene Plana nabave za 2020.

V. izmjene Plana nabave 2020.


PLAN JAVNE NABAVE ZA 2019. GODINU:

Plan nabave za 2019. godinu

I. izmjene i dopune Plana nabave za 2019

II. izmjena Plana nabave za 2019.

III. izmjena PLANA NABAVE ZA 2019.

IV. izmjena PLANA NABAVE ZA 2019.


PLAN JAVNE NABAVE ZA 2018. GODINU:

Plan nabave za 2018. godinu

I. izmjene i dopune Plana nabave za 2018.

II. izmjene i dopune Plana nabave za 2018.

III. izmjene i dopune Plana nabave za 2018.


PLAN JAVNE NABAVE ZA 2017. GODINU:

Plan nabave za 2017. godinu

I. izmjene i dopune Plana nabave za 2017. godinu

II. izmjene i dopune Plana nabave za 2017. godinu

III. izmjene i dopune Plana nabave za 2017. godinu


PLAN JAVNE NABAVE ZA 2016. GODINU:

Plan nabave za 2016. godinu

I. izmjene i dopune Plana nabave za 2016. godinu

II. izmjene i dopune Plana nabave za 2016. godinu

III. izmjene i dopune Plana nabave za 2016. godinu


PLAN JAVNE NABAVE ZA 2015. GODINU:

Plan nabave za 2015. godinu

Plan javne nabave 1-3 2015.

I. izmjene i dopune Plana nabave za 2015. godinu


PLAN JAVNE NABAVE ZA 2014. GODINU:

Plan javne nabave za 2014. godinu

I. Izmjena Plana nabave za 2014. godinu


PLAN JAVNE NABAVE ZA 2013. GODINU:

Plan javne nabave za 2013. godinu

Plan javne nabave za 1.-6. 2013.

Plan javne nabave za 1.-3. 2013.

I. Izmjena Plana javne nabave za 2013. godinu

Dokumenti