Sanacija klizišta „Vinogradska ulica“ k.o. Zlatar, k.č.br. 3074/1

Grad Zlatar
Hrvatske vode

Ovaj projekt je proveden uz financijski doprinos Hrvatskih voda


Naziv projekta:

Sanacija klizišta „Vinogradska ulica“ k.o. Zlatar, k.č.br. 3074/1

Kratki opis projekta:

Projektom sanacije klizišta u Vinogradskoj ulici sanira se klizna ploha u dužini oko 50 metara. Uređuje se postojeća kolnička konstrukcija, te pokos srednjeg do srednje strmog nagiba smješten uz sjeverni rub prometnice. Sanacijom se rješava postojeća loša oborinska odvodnja izvođenjem sustava zatvorene odvodnje sa zapadne strane, kojim se rješava kontrolirana odvodnja sa viših predjela pružanja prometnice, dok će se s jugoistočne strane odvodnja voditi otvorenim kanalom.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Cilj projekta je sanirano klizište i klizna ploha u duljini od 50 metara na kčbr. 3074/1 k.o. Zlatar. Projektom će se urediti glavni prilaz za naselje Ervenik Zlatarski i dio kućanstava u Vinogradskoj ulici te riješiti problem koji izravno utječe na cca. 100 stanovnika

Ukupna vrijednost projekta:

863.531,16 HRK

Iznos dodijeljene potpore od HV:

518.118,69 HRK

Iznos koji sufinancira Grad Zlatar:

345.412,47 HRK

Kontakt osoba za više informacija:

dr. sc. Mladen Krušelj
+385 49466627
grad@zlatar.hr

Dokumenti