Kontakti

Grad Zlatar
Park hrvatske mladeži 2, 49250 Zlatar
Telefon: 049/466-627
Fax: 049/466-703
e-mail: grad@zlatar.hr

Uredovno radno vrijeme: ponedjeljak – petak, od 7:00 do 15:00 sati

Odmor (stanka): 10:30 – 11:00 sati

OIB: 36370939278

MB: 02587483

IBAN: HR7323900011852600005


Kontakt podaci za građane i medije:

Monika Švenda, mag.oec.

Park hrvatske mladeži 2, 49250 Zlatar
Telefon: 049/466-627
Fax: 049/466-703
e-mail: grad@zlatar.hr

Kontakt podaci službenika za informiranje:

Monika Švenda, mag. oec (Odluka).

Zamjenica službenika: Tihana Mendek, bacc. admin. publ.

 • Telefon: 049/466-627
 • Faksa: 049/466-703
 • E-mail: grad@zlatar.hr
 • Adresa i poštanski broj: Grad Zlatar, Park hrvatske mladeži 2, 49250 Zlatar

Kontakt podaci osobe zadužene za nepravilnosti:

Monika Švenda, mag. oec. (Odluka)

Kontakt podaci službenika za zaštitu podataka:

Laura Bingula, struč.spec.admin.publ. (Odluka)

Zamjenica službenika: Tihana Mendek, bacc. admin. publ.

 • Telefon: 049/466-627
 • Faks: 049/466-703
 • E-mail: grad@zlatar.hr
 • Adresa i poštanski broj: Grad Zlatar, Park hrvatske mladeži 2, 49 250 Zlatar

Kontakt podaci povjerljive osobe:

Maja Šimunić (Odluka)

Zamjenica službenika: Tihana Mendek, bacc. admin. publ.

 • Telefon: 049/466-627
 • Faks: 049/466-703
 • E-mail: grad@zlatar.hr
 • Adresa i poštanski broj: Grad Zlatar, Park hrvatske mladeži 2, 49 250 Zlatar
Dokumenti