Kontakti

Grad Zlatar

Park hrvatske mladeži 2

Telefon: 049/466-627

Fax: 049/466-703

e-mail :
grad@zlatar.hr


Kontakt podaci službenika za informiranje:

gosp. Josip Topljak

Jedinstveni upravni odjel Grada Zlatara

Park hrvatske mladeži 2

tel: 049 466 627

fax: 049 466 703

e-mail : grad@zlatar.hr


Kontakt podaci osobe zadužene za nepravilnosti:

Monika Višek, mag.oec.

Jedinstveni upravni odjel Grada Zlatara

Park hrvatske mladeži 2

tel: 049 466 627

fax: 049 466 703

e-mail : nepravilnosti@zlatar.hr

Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti


Kontakt podaci službenika za zaštitu podataka:

Monika Višek, mag.oec.

Jedinstveni upravni odjel Grada Zlatara

Park hrvatske mladeži 2

tel: 049 466 627

fax: 049 466 703

e-mail: grad@zlatar.hr


OVLAŠTENI DIMNJAČAR ZA PODRUČJE GRADA ZLATARA:

LEUŠTEK j.d.o.o. za dimnjačarske poslove

Kontakt osoba: Danijel Leuštek

Ulica Zagorske brigade 30, Poznanovec

Tel: 091/7222-124  

Dokumenti