Službenik za informiranje

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti Gradu Zlataru:

  • putem telefona na broj: 049/466-627
  • putem faxa na broj: 049/466-703
  • putem elektroničke pošte: grad@zlatar.hr
  • poštom na adresu: Grad Zlatar, Park hrvatske mladeži 2, 49250 Zlatar

Službenik za informiranje: Vinko Bajzek, mag. iur.


Zakonski okvir:

Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 85/15)

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14)

Ispravak Kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 15/14)


Obrasci:

Obrazac – Zahtjev za pristup informacijama

Obrazac – Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Obrazac – Zahtjev za ponovnu uporabu informacija


Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama:

Godišnje izvješće za 2015. godinu (pdf)


Godišnje izvješće za 2016. godinu (pdf)


Godišnje izvješće za 2017. godinu (pdf) i (xls)

Upitnik o usklađenosti postupanja TJV sa ZPPI za 2017. godinu


Godišnje izvješće za 2018. godinu (pdf) i (csv)

Upitnik o usklađenosti postupanja TJV sa ZPPI za 2018. godinu


Godišnje izvješće za 2019. godinu (PDF)(CSV)


Godišnje izvješće za 2021. godinu (PDF) i (CSV).


Godišnje izvješće za 2022. (PDF) i (CSV)

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti Gradu Zlataru:

  • putem telefona na broj: 049/466-627
  • putem faxa na broj: 049/466-703
  • putem elektroničke pošte: grad@zlatar.hr
  • poštom na adresu: Grad Zlatar, Park hrvatske mladeži 2, 49250 Zlatar

Službenik za informiranje: Vinko Bajzek, mag. iur.


Zakonski okvir:

Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 85/15)

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14)

Ispravak Kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 15/14)


Obrasci:

Obrazac – Zahtjev za pristup informacijama

Obrazac – Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Obrazac – Zahtjev za ponovnu uporabu informacija


Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama:

Godišnje izvješće za 2015. godinu (pdf)


Godišnje izvješće za 2016. godinu (pdf)


Godišnje izvješće za 2017. godinu (pdf) i (xls)

Upitnik o usklađenosti postupanja TJV sa ZPPI za 2017. godinu


Godišnje izvješće za 2018. godinu (pdf) i (csv)

Upitnik o usklađenosti postupanja TJV sa ZPPI za 2018. godinu


Godišnje izvješće za 2019. godinu (PDF)(CSV)


Upitnik za samoprocjenu Tijela javne vlasti

Dokumenti