Službenik za informiranje

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti Gradu Zlataru:

- putem telefona na broj 049 466 627
- putem faxa na broj 049 466 703
- putem elektroničke pošte : grad@zlatar.hr
- poštom na adresu Grad Zlatar, Park hrvatske mladeži 2, 49250 Zlatar


Službenik za informiranje: Josip Topljak
Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 85/15)

Obrazac – Zahtjev za pristup informacijama

Obrazac – Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Obrazac – Zahtjev za ponovnu uporabu informacija


Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama:

Godišnje izvješće za 2015. godinu (pdf)


Godišnje izvješće za 2016. godinu (pdf)


Godišnje izvješće za 2017. godinu (pdf) i (xls)

Upitnik o usklađenosti postupanja TJV sa ZPPI za 2017. godinu


Godišnje izvješće za 2018. godinu (pdf) i (csv)

Upitnik o usklađenosti postupanja TJV sa ZPPI za 2018. godinu

Dokumenti