Dječji vrtić i jaslice “Zlatarsko zlato”

Početak rada Dječjeg vrtića u Zlataru je 1954.godina kada je na inicijativu jedne učiteljice oformljena jedna skupina predškolske djece. Značajan porast djece bilježi se 1977./1978.kada je s radom počela i druga odgojna skupina.

30.10.1982. otvoren je novi objekt, a 1992. adaptirana je zgrada prijašnjeg vrtića u zgradu budućih jaslica .Od te godine vrtić, uz 3 mješovite vrtićke odgojno-obrazovne skupine, ima i jednu mješovitu jasličku odgojno-obrazovnu skupinu.

01.01.1997. vrtić se odvaja od Osnovne škole Ante Kovačić Zlatar te počinje djelovati kao samostalna ustanova pod imenom Dječji vrtić i jaslice Uzdanica Zlatar na lokaciji Ulica Kralja Petra Krešimira 6, Zlatar.

Grad Zlatar polako počinje biti mjesto ugodnog boravka i življenja, što se primjećuje po sve većem broju mladih obitelji koje se polako doseljavaju u naš kraj, a time se i povećava potreba za smještajem djece u vrtić. Slijedom toga donesena je odluka o proširenju zgrade dječjeg vrtića. Sredstva za nadogradnju dječjeg vrtića osigurana su od strane osnivača, Grada Zlatara, i putem mjere 7.4.1. europskih fondova. Radovi su trajali 2 godine te 01.03.2021. vrtić počinje s radom u punom kapacitetu, 6 odgojnih skupina. 01.04.2021. Dječji vrtić i jaslice Uzdanica mijenja ime i svoju djelatnost nastavlja dalje pod nazivom Dječji vrtić i jaslice Zlatarsko zlato.

Više informacija dostupno je na slijedećoj stranici: https://vrticijaslice-zlatarskozlato.hr/

Financijski izvještaj za razdoblje 01.01.-31.12.2017.

Bilješke uz financijski izvještaj za 2017. godinu

Dokumenti