Opremanje kulturno – informativno – turističkog centra u naselju Belec

Kratki opis projekta:

Projekt je usmjeren na opremanje kulturno – informativno – turističkog centra u naselju Belec što doprinosi razvoju životnih uvjeta područja kroz ulaganja u lokalne temeljne usluge za stanovništvo uključujući slobodno vrijeme te razvoj umrežavanja, suradnje i partnerstva. Cilj provedbe projekta je stvaranje prostora koji će postati centralno mjesto djelovanja, umrežavanja i razvoja kulturnog i kreativnog sektora na području grada Zlatara. Ujedno stvorit će se prostor za razvoj kulturnog sektora i djelatnosti. Projekt doprinosi revitalizaciji prostora kroz povezivanje dionika u kulturi i turizmu te stanovništva svih naselja grada Zlatara ali i šire. Projektom će se poboljšati uvjeti i uvesti nove usluge te će se stvoriti adekvatno i kvalitetno opremljen prostor za provođenje aktivnosti KUD-a Belec te drugih zlatarskih i belečkih udruga koje djeluju u području kulture i turizma. Opremanjem prostora suvremenom novom opremom povezuje tradicionalno i moderno povezujući tradicionalne vrijednosti s modernom tehnologijom čime će sadržaji biti dostupniji širem krugu ljudi.

Korisnik projekta:

Grad Zlatar
Park hrvatske mladeži 2, 49250 Zlatar

E-mail: grad@zlatar.hr

Ukupna vrijednost projekta:

319.300,50 kuna

42.378,46 eura

Bespovratna sredstva:

248.014,80 kuna

32.917,221 eura

Razdoblje provedbe projekta:

24 mjeseca

Aktivnosti:

✓ Upravljanje projektom i administracija
✓ Informativne i promotivne aktivnosti
✓ Opremanje kulturno-informativno-turističkog centra

Ovaj projekt sufinanciran je sredstvima Europske unije Europski fond za ruralni razvoj, Podmjera 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“, u okviru Mjere 19 „LEADER – CLLD“ – LAG „ZELENI BREGI“ Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.; Udio sufinanciranja 90% EU, 10% RH; Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja.

DOKUMENTI:

OSOBNA ISKAZNICA PROJEKTA_Lag Zlatar

Dokumenti