Gradsko vijeće

Sastav Gradskog vijeća Grada Zlatara (mandat 2021.-2025.)

1. Danijela Findak pdf
2. Jurica Hendija
3. Ivona Bingula
4. Nikolina Puklin
5. Matija Ožvald
6. Juraj Žerjavić
7. Ivana Parlov Roksandić pdf
8. Damir Bručić
9. Tihomir Pazman
10. Valentino Lisek
11. Srećko Pozaić pdf
12. Božidar Hanžek
13. Davor Kljak
 
 
Dokumenti