Udruge

Gradska vijećnica Grada Zlatara dostupna je za rad udruga na temelju zahtjeva i odobrenja Jedinstvenog upravnog odjela.

Registar udruga – 27.02.2018.

Registar udruga – 19.03.2019.


IZVJEŠĆA UDRUGA

Dokumenti