MI POmažemo starijima III vol. II

Projekt MI POmažemo starijima III vol. II provodi se u partnerstvu Grada Zlatara, Udruge invalida Bedekovčina, Gradskog društva Crvenoga Križa Zlatar, Gornjostubičke udruge Lipin cviet te obaveznih partnera Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područni ured Krapina, Hrvatskog zavoda za socijalni rad – Područni ured Donja Stubica te Hrvatskog zavoda za socijalni rad – Područni ured Zlatar Bistrica. Nositelj projekta je Grad Zlatar.

Projektom će se zaposliti 30 nezaposlenih žena s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem na period od 6 mjeseci za pružanje potpore i podrške krajnjim korisnicima, odnosno starijim i nemoćnim osobama s područja Krapinsko-zagorske županije. Svaka zaposlena žena skrbit će o minimalno 6 korisnika, a osim aktivnosti vezanih uz poboljšanje kvalitete života korisnika, na mjesečnoj razini kupovat će se i dostavljati kućanske i osnovne higijenske potrepštine. Projektne aktivnosti će pridonijeti povećanju kvalitete života za 180 osoba starije životne dobi i nemoćnih, smanjit će se socijalna isključenost i osamljenost te će se uvelike smanjiti institucionalizacija, tj. više krajnjih korisnika će ostati u svojim domovima.

Cilj projekta je uključivanje žena u nepovoljnom položaju na tržište rada kroz istovremeno poboljšanje kvalitete života starijih i nemoćnih na slabije razvijenom području Krapinsko-zagorske županije. Projektom će se zaposliti žene koje spadaju u ranjive skupine kako bi pružale podršku i pomoć osobama starije životne dobi i nemoćnim osobama kojima je takva potpora potrebna. 

Prema Popisu stanovništva 2021.godine na području Krapinsko-zagorske županije ima preko 20% osoba u dobi od 65 godina i više u riziku od siromaštva ili socijalne isključenosti, a žene su čak i u većem riziku, posebno u kategoriji nezaposlenih ili umirovljenica. Prema stopi invaliditeta Krapinsko-zagorska županija je druga u RH, a gotovo 40% osoba s invaliditetom spada u dobnu skupinu iznad 65 godina. Temeljem ovih podataka prepoznata je  potreba za brigom o starijima i nemoćnima te pružanje potpore i pomoći kako bi što dulje ostali u svojim domovima. Takva prevencija institucionalizacije kroz pružanje svakodnevne pomoći povećava kvalitetu života starije populacije i nemoćnih osoba, odnosno krajnjih korisnika projekta.

Ciljna skupina projekta – nezaposlene žene najviše srednjom stručnom spremom koje nisu u evidenciji HZZ-a kroz ovaj će projekt imati mogućnost zaposliti se i kroz svoj rad pridonijeti rješavanju društvenih izazova te uz zadovoljenje nužnih svakodnevnih potreba krajnjih korisnika pružiti im i osjećaj sigurnosti, pripadništva i važnosti društvu. Zaposlene žene će i kroz ovaj projekt obilaziti krajnje korisnike, pomagati im oko pružanja obroka, dostave potrepština, kućanskim poslovima, brige oko higijene i sl. Projektom će se pružiti veliki društveni utjecaj, rasteretiti ustanove za smještaj starijih i nemoćnih čiji su kapaciteti na području županije ograničeni i premali u odnosu na potrebe, rasteretiti će se kapaciteti zdravstvenih ustanova, omogućiti uključivanje članova obitelji korisnika na tržište rada, ali i postaviti dobar temelj za daljnji razvoj javne politike u tom smjeru. Projektom su zastupljena nerazvijena područja istočnog dijela županije na kojem se kontinuirano pokazuje potreba za takvim aktivnostima.

OSNOVNI PODACI O PROJEKTU

KORISNIK PROJEKTAGrad Zlatar
PARTNERI PROJEKTAHrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured KrapinaHrvatski zavod za socijalni rad, Područni ured Donja StubicaHrvatski zavod za socijalni rad, Područni ured Zlatar BistricaHrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa ZlatarUdruga invalida BedekovčinaGornjostubička udruga Lipin cviet
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA196.850,49 EUR
BESPOVRATNA SREDSTVA 196.850,49 EUR
RAZDOBLJE PROVEDBE13.3.2023.-13.11.2023.
Projekt se provodi u sklopu Poziva „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“ (UP.02.1.1.16) te predstavlja nastavak financiranja aktivnosti zapošljavanja teže zapošljivih žena na poslovima pružanja potpore i podrške za starije i/ili nemoćne osobe.

Upravljačko tijelo:

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike,Uprava za programe i projekteTrg Nevenke Topalušić 1, 

10 000 Zagreb 

Telefon: 01/555 7111

e-mail: info-fondovi@mdomsp.hr

Posredničko tijelo razine 2:

Hrvatski zavod za zapošljavanjeUred za financiranje i ugovaranje projekata Europske unijeRadnička cesta 177,10000 Zagreb

Telefon: 01/612 6000

e-mail: cesdfc@hzz.hr 

Korisnik projekta: 

Grad Zlatar

Park hrvatske mladeži 2,

49250 Zlatar

Telefon: 049/466-627

e-mail: grad@zlatar.hr

Sadržaj priopćenja isključiva je odgovornost Grada Zlatara.

Dokumenti