Misija, vizija, politika kvalitete

MISIJA
Grad Zlatar je prostor bogate kulturno – povijesne baštine. Održivim upravljanjem prirodnim i kulturno – povijesnim resursima te znanjem i sposobnošću svih stanovnika, Grad Zlatar postat će mjesto koje nudi kvalitetan standard življenja.
Sinergijom poduzetništva i selektivnih oblika turizma Grad Zlatar omogućiti će prosperitetan životni standard. Ovaj moderan i prirodno očuvan prostor partnerskim pristupom osigurava jednak pristup i jednake mogućnosti svima.
Grad pruža priliku mladima, novim idejama i inovacijama.

VIZIJA
Grad zadovoljnih ljudi, biser baroka, kulturno, upravno i obrazovno središte istočnog dijela Krapinsko – zagorske županije.

POLITIKA KVALITETE
Uprava Grada prihvaća i preuzima odgovornost za potpuno zadovoljstvo svojih sugrađana i gostiju, kao i svojih poslovnih partnera, što ostvarujemo praćenjem modernih tehnologija upravljanja lokalnom samoupravom, kao i kroz kontinuirano obrazovanje naših kadrova.
Prema našim građanina i gostima ponašat ćemo se kao prema poslovnim partnerima i prijateljima vodeći računa da njihovo zadovoljstvo našim uslugama i radom, kao i životom i radom na našem području budu naš cilj i zadaća koju ćemo kontinuirano provoditi i poboljšavati. Naši građani i gosti predmet su naše kontinuirane profesionalne brige kroz iskazanu punu pažnju u svrhu zadovoljenja svih njihovih potreba i očekivanja, uz održavanje najvišeg standarda kvalitete naših usluga, koje u trenutnim uvjetima možemo postići.
Cilj naše politike kvalitete je: pružiti našim građanima i gostima uslugu kakva se i od nas očekuje, imajući u vidu postojeće okruženje, tehnološki i gospodarski potencijal kao i sve postojeće zakonske propise. Ostvarenje naše fundamentalne misije, a to je potpuno zadovoljstvo naših građana, gostiju i naših partnera kroz dugoročnu, obostrano korisnu poslovnu suradnju, naš je cilj i svakodnevna zadaća.
Kvaliteta rada svakog našeg zaposlenika, a i vanjskog suradnika dok obavlja poslove za nas, pretpostavka je i cilj koji si pred sebe postavlja gradska uprava.
Osiguranje kvalitete stoga prati naše usluge na svim razvojnim, pripremnim i realizatorskim fazama, do izvršenja naše usluge ili zadaće, kao i njezino kontinuirano praćenje i vrednovanje.
Odgovornost za kvalitetu snosi svaki naš zaposlenik, vanjski suradnik i kooperant.
Politika kvalitete ugrađena je u sve poslovne procese i ona je obvezujuća za sve zaposlenike i vanjske suradnike.
Politiku kvalitete ostvariti ćemo dosljednom primjenom slijedećih načela:
- osigurati politički i institucionalni okvir za učinkovito pružanje usluga našim korisnicima,
- održavati kvalitetnu komunikaciju sa institucijama, organizacijama, gospodarstvom i građanima – korisnicima naših usluga,
- stvarati kvalitetne i održive razvojne planove i projekte koji će osigurati prosperitet Gradu i njegovim građanima,
- održavati pozitivnu i realnu sliku u javnosti vezano na aktivnosti gradskih tijela,
- zapošljavati stručne i ambiciozne djelatnike koji će imati mogućnosti i obvezu stalnog usavršavanja,
- primjenjivati i stalno poboljšavati djelotvornost sustava upravljanja kvalitetom temeljenog na zahtjevima međunarodne norme ISO 9001 i smjernicama za lokalnu samoupravu IWA-4.
Dokumenti