Uređenje parkirališta u Zlataru kčbr. 96, k.o. Zlatar

Grad Zlatar
Ministarstvo graditeljstva

Ovaj projekt je proveden uz financijski doprinos Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja


Naziv projekta:

Uređenje parkirališta u Zlataru kčbr. 96, k.o. Zlatar

Kratki opis projekta:

Projektom uređenja parkirališta u centru Zlatara osigurati će se 41 parkirno mjesto, od čega će 3 parkirna mjesta biti osigurana za osobe s invaliditetom, te će se urediti do sada neuređene čestice ukupne površine 2184,73 m². Projektom će se podići razina javnih usluga te pridonijeti unaprjeđenju kvalitete življenja na području Grada Zlatara. Izgradnjom javnog parkirališta u Gradu Zlataru pružit će se nova komunalna usluga.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Cilj projekta je uređenje parkirališta u samom centru Grada Zlatara, k.č.br. 96, k.o. Zlatar te podizanje razine javnih usluga i unaprjeđenje kvalitete življenja na području Grada Zlatara. Po uređenju parkirališta, bit će osigurano 41 parkirno mjesto (38 PM + 3 PM za osobe s invaliditetom) te uređeno 2184,73 m² površine, od čega na zelenu površinu otpada 438,44 m², a parkirne, manipulativne i pješačke površine 1746,29 m².

Ukupna vrijednost projekta:

615.736,25 HRK

Iznos dodijeljene potpore od MGIPU:

185.000,00 HRK

Iznos koji sufinancira Grad Zlatar:

430.736,25 HRK

Kontakt osoba za više informacija:

dr. sc. Mladen Krušelj
+385 49466627
grad@zlatar.hr

Dokumenti