ZA LJEPŠI ZLATAR

www.zlatar.hr
grad@zlatar.hr

Tel: 049/466-627
Fax: 049/466-703

BITAN-BITNA SI!
PREDLOŽI KOMUNALNE PRIORITETE

Pozivaju se građani Grada Zlatara da daju svoje prijedloge manjih komunalnih zahvata radi izrade prijedloga plana komunalnih prioriteta za 2024. godinu. Vaši prijedlozi su nam bitni da znamo kako želite urediti svoje naselje – što je Vama važno.

radnik

radnik

KAKO?

Prijedlozi se dostavljaju na propisanom obrascu elektroničkom poštom na grad@zlatar.hr, osobno ili poštom na adresu Grad Zlatar, Park hrvatske mladeži 2, Zlatar

DO KADA?

Prijedlozi se zaprimaju do 20.10.2023. godine. Nakon isteka roka za zaprimanje prijedloga, sukladno financijskim mogućnostima, odabrati će se komunalni radovi za 2024. godinu. Neizabrani prijedlozi ostati će u bazi za naredne godine.

ŠTO?

Prijavljuju se projekti manjih komunalnih zahvata s ciljem podizanja kvalitete življenja građana, odnosno poboljšanja komunalnog standarda i ujednačavanja standarda opremljenosti svih naselja. To su manji projekti, ali oni čijom se realizacijom uvelike utječe na kvalitetu života ljudi te izgled javnih površina. Moguće je prijaviti najviše 3 prijedloga:

 • Uređenje postojećih pješačkih staza i pješačkih zona (nogostupa, prolaza)
 • Uređenje javnih zelenih površina (npr. sadnja stabala, cvijeća; zeleno uređenje neuređenih površina, čišćenje okoliša)
 • Postavljanje zaštitnih ograda i branika
 • Izgradnja ogradnih zidića
 • Postavljanje dječjih sprava
 • Postavljanje komunalne opreme (klupa, koševa...)
 • Postavljanje autobusnih stajališta
 • Sanacija divljih deponija
 • Uređenje parkirnih površina
 • Postavljanje vertikalne signalizacije na nerazvrstanim cestama uz navođenje točne lokacije (prometnih znakova, prometnih ogledala, putokaznih ploča)
 • Iscrtavanje horizontalne signalizacije (oznaka na kolniku; zaustavne crte, pješački prijelazi i sl.)
 • Uređenje trgova
 • Uklanjanje grafita
 • Uređenje otvorenih odvodnih kanala
 • Slično...

  OBRAZAC PRIJEDLOGA KOMUNALNIH PRIORITETA ZA IZRADU PRORAČUNA GRADA ZLATARA
  ZA 2024. GODINU

  Grad-Zlatar

  I. OSNOVNI PODACI O PODNOSITELJU PRIJEDLOGA:

  II. PODACI O PRIJEDLOGU:


  Grad-Zlatar

  radnik

  Dokumenti