Natječaji i javni pozivi


Dobitnici stipendija


Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Zlatara


Lista kandidata i poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti


Javni natječaj za financiranje aktivnosti udruga na području Grada Zlatara u 2019. godini


Javni natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima u školskoj godini 2018./2019.


OPIS POSLOVA VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA POSLOVE DRUŠTVENIH DJELATNOSTI

Javni natječaj za prijam u službu


Javni poziv za predlaganje kandidata za Savjet mladih Grada Zlatara


Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Zlatara


Odluka o ispunjavanju formalnih uvjeta natječaja – UDRUGE


Poziv za dostavu ponuda za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju (dogradnju) dječjeg vrtića u Zlataru


Javni natječaj za financiranje programa, projekata i manifestacija udruga na području Grada Zlatara u 2018. godini


Godišnji plan natječaja za 2018. – Udruge


Poziv za dostavu ponuda za nabavu osobnog automobila za potrebe Grada Zlatara


Poziv za dostavu ponuda za dostavu ponuda za izradu projektne dokumentacije za širokopojasni Internet – razvoj širokopojasne infrastrukture


Poziv na predočavanje Parcelacijskog elaborata


Dobitnici stipendija


Javni poziv za predlaganje kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Zlatara


Poziv za dostavu ponuda za krajobrazno uređenje Parka hrvatske mladeži u Zlataru


Javni natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima u školskoj godini 2017./2018.


Program poticanja obrazovanja kadrova u ugostiteljstvu i turizmu u 2017.


Poziv na dostavu ponuda za izradu projektne dokumentacije za energetsku obnovu upravne zgrade Grada Zlatara


Poziv za dostavu ponuda za uređenje pješačke staze uz L22053 – Grad Zlatar, Martinečka ulica


Sufinanciranje udžbenika i školskog pribora za učenike osnovnih i srednjih škola

Dokumenti