Natječaji i javni pozivi

Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Zlatara na radno mjesto VIŠI SAVJETNIK ZA PRAVNE POSLOVE – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, uz obvezni probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca. Prijave na javni natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se preporučeno poštom u roku 8 (osam) dana od dana objave u “Narodnim novinama”, i to na adresu: Grad Zlatar, Jedinstveni upravni odjel, Park hrvatske mladeži 2, 49250 Zlatar, s naznakom: “Za javni natječaj za prijam u službu – viši savjetnik za pravne poslove – ne otvaraj”.


Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Zlatara na radno mjesto SAVJETNIK ZA STRATEŠKO PLANIRANJE I PROJEKTE – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, uz obvezni probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca. Prijave na javni natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se preporučeno poštom u roku 8 (osam) dana od dana objave u “Narodnim novinama”, i to na adresu: Grad Zlatar, Jedinstveni upravni odjel, Park hrvatske mladeži 2, 49250 Zlatar, s naznakom: “Za javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme”.


Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Zlatara na radno mjesto REFERENT ZA RAČUNOVODSTVO – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca. Prijave na javni natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se preporučeno poštom u roku 8 (osam) dana od dana objave u “Narodnim novinama”, i to na adresu: Grad Zlatar, Jedinstveni upravni odjel, Park hrvatske mladeži 2, 49250 Zlatar, s naznakom: “Za javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme”.


Oglas za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Zlatara na radno mjesto VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PRORAČUN I FINANCIJE – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme radi zamjene duže odsutne službenice, do povratka odsutne službenice na posao, uz probni rad u trajanju od 2 (dva) mjeseca. Prijave na oglas, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se preporučeno poštom u roku 8 (osam) dana od dana objave oglasa na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, i to na adresu: Grad Zlatar, Jedinstveni upravni odjel, Park hrvatske mladeži 2, 49250 Zlatar, s naznakom: “Za oglas za prijam u službu na određeno vrijeme”.


Oglas za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Zlatara na radno mjesto VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PRORAČUN I FINANCIJE – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme radi zamjene duže odsutne službenice, do povratka odsutne službenice na posao, uz probni rad u trajanju od 2 (dva) mjeseca. Prijave na oglas, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se preporučeno poštom u roku 8 (osam) dana od dana objave oglasa na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, i to na adresu: Grad Zlatar, Jedinstveni upravni odjel, Park hrvatske mladeži 2, 49250 Zlatar, s naznakom: “Za oglas za prijam u službu na određeno vrijeme”.


Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Zlatara na radno mjesto REFERENT – POLJOPRIVREDNI REDAR, 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, uz obvezatni probni rad u trajanju šest mjeseca. Prijave na javni natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se preporučeno poštom u roku 8 (osam) dana od dana objave u „Narodnim novinama“, i to na adresu: Grad Zlatar, Jedinstveni upravni odjel, Park hrvatske mladeži 2, 49250 Zlatar, s naznakom: „Za javni natječaj za prijam u službu – referent – poljoprivredni redar – ne otvaraj“:

Na radno mjesto REFERENT-POLJOPRIVREDNI REDAR u Jedinstveni upravni odjel Grada Zlatara izabrana je kandidatkinja Ivana Ivančić Škof.


Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Zlatara na radno mjesto VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PRAVNE POSLOVE, 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, uz obvezatni probni rad u trajanju šest mjeseca. Prijave na javni natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se preporučeno poštom u roku 8 (osam) dana od dana objave u „Narodnim novinama“, i to na adresu: Grad Zlatar, Jedinstveni upravni odjel, Park hrvatske mladeži 2, 49250 Zlatar, s naznakom: „Za javni natječaj za prijam u službu – viši stručni suradnik za pravne poslove – ne otvaraj“:


JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE UDRUGA IZ PODRUČJA VATROGASTVA U GRADU ZLATARU U 2024. GODINI

Gradonačelnica Grada Zlatara raspisala je dana 08. veljače 2024. Javni poziv za financiranje udruga iz područja vatrogastva u Gradu Zlataru u 2024. godini.

Ukupna planirana vrijednost Natječaja je 11.945,00 eura.

Rok za podnošenje prijedloga programa, projekata i manifestacija započinje 08.02.2024. godine, a završava 09.03.2024. godine.

Projektni prijedlozi dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Grada Zlatara.

Razmatrati će se samo projektni prijedlozi koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju uvjete Natječaja.

Natječajna dokumentacija:

Natjecaj.pdf

Upute-za-prijavitelje-1.pdf

A1-Obrazac-za-prijavu-projekta-1.doc

A2-Proracun-projekta-1.xlsx

A3-Popis-dokumentacije-1.doc

A4-Obrazac-izjave-o-dvostrukom-financiranju-1.doc

B1-Ogledni-obrazac-za-ocjenu-kvalitete-programa-1.doc

B2-Ogledni-obrazac-ugovora-1.doc

Opci-uvjeti-ugovora-1.pdf

C1-Obrazac-opisnog-izvjestaja-1.doc

C2-Obrazac-financijskog-izvjestaja-1.xlsx


JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE AKTIVNOSTI UDRUGA NA PODRUČJU GRADA ZLATARA U 2024. GODINI

Gradonačelnica Grada Zlatara raspisala je dana 08. veljače 2024. Javni natječaj za financiranje aktivnosti udruga na području Grada Zlatara u 2024. godini.

Planirana sredstva koja se mogu dodijeliti putem javnog natječaja raspodijeljena su po područjima, kako slijedi:

  • za sport i rekreaciju 50.000,00 eura,
  • razvoj civilnog društva – ostalo 30.000,00 eura,
  • zaštita prava i interesa branitelja 664,00 eura.

Rok za podnošenje prijedloga programa, projekata i manifestacija započinje 08.02.2024. godine, a završava 09.03.2024. godine.

Projektni prijedlozi dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Grada Zlatara.

Obrasci, koji su sastavni dio natječajne dokumentacije, ispunjavaju se isključivo računalom i podnose se na način propisan javnim natječajem i uputama.

Razmatrati će se samo projektni prijedlozi koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju uvjete Natječaja.

UDRUGE KOJE NISU PREDALE IZVJEŠĆA ZA FINANCIRANJE U 2023. GODINI NEĆE MOĆI OSTVARITI FINANCIRANJE PO OVOM NATJEČAJU.

Natječajna dokumentacija:

Javni-natjecaj-2024.pdf

Upute-za-prijavitelje.pdf

A1-Obrazac-za-prijavu-projekta.doc

A2-Proracun-projekta.xls

A3-Popis-dokumentacije.doc

A4-Obrazac-izjave-o-dvostrukom-financiranju.doc

B1-Ogledni-obrazac-za-ocjenu-kvalitete-programa.doc

B2-Ogledni-obrazac-ugovora.doc

Opci-uvjeti-ugovora.pdf

C1-Obrazac-opisnog-izvjestaja.doc

C2-Obrazac-financijskog-izvjestaja.xlsx


Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini


Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Zlatara na radno mjesto VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PRAVNE POSLOVE, 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, uz obvezatni probni rad u trajanju šest mjeseca. Prijave na javni natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se preporučeno poštom u roku 8 (osam) dana od dana objave u „Narodnim novinama“, i to na adresu: Grad Zlatar, Jedinstveni upravni odjel, Park hrvatske mladeži 2, 49250 Zlatar, s naznakom: „Za javni natječaj za prijam u službu – viši stručni suradnik za pravne poslove – ne otvaraj“:


Godišnji plan natječaja za financiranje aktivnosti organizacija civilnog društva iz Proračuna Grada Zlatara u 2024. godini


Natječaj za dodjelu sportske stipendije u školskoj godini 2023/2024.

Natječaj


Javni natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima u školskoj godini 2023./2024.:

 Javni natječaj


Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Zlatara na radno mjesto REFERENT – POLJOPRIVREDNI REDAR, 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, uz obvezatni probni rad u trajanju šest mjeseca. Prijave na javni natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se preporučeno poštom u roku 8 (osam) dana od dana objave u „Narodnim novinama“, i to na adresu: Grad Zlatar, Jedinstveni upravni odjel, Park hrvatske mladeži 2, 49250 Zlatar, s naznakom: „Za javni natječaj za prijam u službu – referent – poljoprivredni redar – ne otvaraj“:

Javni-natjecaj.pdf

Opis-poslova-i-placa.pdf

IZJAVA-l.-15.-i-16.-ZSN-1.docx

IZJAVA-lI.-Privola-za-prikupljanje-i-obradu-podataka-u-odredenu-svrhu.doc-1.docx


Javni poziv o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste Ulica kralja Petra Krešimira IV.


Natječaj za imenovanje člana Uprave – direktora/direktorice trgovačkog društva Zlathariakom d.o.o.

Član Uprave bira se na mandat u trajanju od 4 (četiri) godine i može biti ponovno izabran bez ograničenja broja mandata. Prilikom sklapanja ugovora o radu ugovorit će se probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom podnose se preporučenom poštanskom pošiljkom u roku od 8 (osam) dana od dana objave javnog natječaja u Večernjem listu, na adresu: Grad Zlatar, Park hrvatske mladeži 2, 49250 Zlatar, s naznakom: „Prijava na natječaj za direktora/direktoricu – ne otvaraj“.


Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Zlatara na radno mjesto REFERENT – POLJOPRIVREDNI REDAR, 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, uz obvezatni probni rad u trajanju šest mjeseca. Prijave na javni natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se preporučeno poštom u roku 8 (osam) dana od dana objave u „Narodnim novinama“, i to na adresu: Grad Zlatar, Jedinstveni upravni odjel, Park hrvatske mladeži 2, 49250 Zlatar, s naznakom: „Za javni natječaj za prijam u službu – referent – poljoprivredni redar – ne otvaraj“:


Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Zlatara na radno mjesto VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PRORAČUN I FINANCIJE, 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, uz obvezatni probni rad u trajanju tri mjeseca. Prijave na javni natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se preporučeno poštom u roku 8 (osam) dana od dana objave u „Narodnim novinama“, i to na adresu: Grad Zlatar, Jedinstveni upravni odjel, Park hrvatske mladeži 2, 49250 Zlatar, s naznakom: „Za javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme“:

Na radno mjesto VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PRORAČUN I FINANCIJE u Jedinstveni upravni odjel Grada Zlatara izabrana je kandidatkinja Monika Mutak, mag.oec.


JAVNI POZIV za podnošenje prijava za zapošljavanje žena za pomoć u kući u sklopu projekta “MIPOS III VOL. II.”

Javni poziv za podnošenje prijava za zapošljavanje žena za pomoć u kući u sklopu projekta “MIPOS III VOL. II.”

Za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za potrebe provedbe projekta Mi POmažemo Starijima III vol. II, odabiru se kandidatkinje: Ružica Plašć, Marina Adanić, Snježana Paradi, Pavica Mikulčić, Vikica Juranić, Senka Hercigonja, Željka Štahan.


Financiranje aktivnosti udruga u 2023.

Javni poziv za financiranje udruga iz područja vatrogastva u Gradu Zlataru u 2023. godini

Javni natječaj za financiranje aktivnosti udruga na području Grada Zlatara u 2023. godini


Financiranje sadržaja elektroničkih medija u 2023.

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za financiranje elektroničkih medija u 2023. godini

Javni poziv za financiranje sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini

Odluka o poništenju Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini

Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini


Javna priznanja Grada Zlatara u 2023.

Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Zlatara


Dodjela stipendija učenicima i studentima u šk./ak. god. 2022/23.

Rezultati natječaja za dodjelu sportskih stipendija u šk./ak. god. 2022/23.

Rezultati natječaja za dodjelu stipendija učenicima i studentima u šk./ak. god. 2022/23.

Javni natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima u šk./ak. god. 2022./2023.

Natječaj za dodjelu sportske stipendije


Javni natječaj za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Grada Zlatara


Anketa o zainteresiranosti građana za rješavanje stambenih pitanja putem programa POS-a


Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Zlatara na radno mjesto viši stručni suradnik za projekte, 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, uz obvezni probni rad u trajanju 6 (šest) mjeseci. Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se preporučeno poštom u roku 8 (osam) dana od dana objave javnog natječaja u “Narodnim novinama”, i to na adresu: Grad Zlatar, Jedinstveni upravni odjel, Park hrvatske mladeži 2, 49250 Zlatar, s naznakom: „Za javni natječaj za prijam u službu – viši stručni suradnik za projekte – ne otvaraj“:

Lista kandidata i Poziv na testiranje_Viši stručni suradnik za projekte

Javni natječaj – Viši stručni suradnik za projekte

IZJAVA – l. 15. i 16. ZSN

IZJAVA – lI. Privola za prikupljanje i obradu podataka u određenu svrhu

Opis poslova – Viši stručni suradnik za projekte


Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Zlatara na radno mjesto administrativni tajnik, 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, uz obvezni probni rad u trajanju 6 (šest) mjeseci. Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se preporučeno poštom u roku 8 (osam) dana od dana objave javnog natječaja u “Narodnim novinama”, i to na adresu: Grad Zlatar, Jedinstveni upravni odjel, Park hrvatske mladeži 2, 49250 Zlatar, s naznakom: „Za javni natječaj za prijam u službu – administrativni tajnik – ne otvaraj“:

Lista kandidata i Poziv na testiranje_Administrativni tajnik

Javni natječaj – Administrativni tajnik

IZJAVA – l. 15. i 16. ZSN

IZJAVA – lI. Privola za prikupljanje i obradu podataka u određenu svrhu

Opis poslova – Administrativni tajnik


JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE AKTIVNOSTI ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA NA PODRUČJU GRADA ZLATARA U 2022. GODINI

Godisnji plan natjecaja za financiranje aktivnosti organizacija civilnog drustva u 2022. godini


Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Zlatara na radno mjesto stručni referent – tajnica, 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, uz obvezni probni rad u trajanju 6 (šest) mjeseci. Prijave na javni natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se preporučeno poštom u roku 8 (osam) dana od dana objave javnog natječaja u “Narodnim novinama”, i to na adresu: Grad Zlatar, Jedinstveni upravni odjel, Park hrvatske mladeži 2, 49250 Zlatar, s naznakom: „Za javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme – ne otvaraj“:

Odluka o poništenju javnog natječaja za prijam u službu

Javni natječaj

IZJAVA – l. 15. i 16. ZSN

IZJAVA – lI. Privola za prikupljanje i obradu podataka u određenu svrhu

Opis poslova i podaci o plaći


JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU GRADA ZLATARA: https://zlatar.hr/javni-natjecaj-za-prodaju-nekretnina-u-vlasnistvu-grada-zlatara/

Obavijest u nastavku: Obavijest o vremenu i mjestu javnog otvaranja ponuda


Oglas za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Zlatara na radno mjesto viši stručni suradnik za projekte, 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme radi zamjene duže odsutne službenice, do povratka odsutne službenice na posao. Prijave na oglas, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se preporučeno poštom u roku 8 (osam) dana od dana objave oglasa na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, i to na adresu: Grad Zlatar, Jedinstveni upravni odjel, Park hrvatske mladeži 2, 49250 Zlatar, s naznakom: „Za oglas za prijam u službu na određeno vrijeme – ne otvaraj“:

Lista kandidata i poziv na testiranje

OGLAS-Viši stručni suradnik za projekte

IZJAVA – l. 15. i 16. ZSN

IZJAVA – lI. Privola za prikupljanje i obradu podataka u određenu svrhu

Opis poslova-Viši stručni suradnik za projekte


Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Zlatara na radno mjesto stručni suradnik za komunalne poslove, 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme radi zamjene duže odsutnog službenika, do povratka odsutnog službenika na posao. Prijave na oglas, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se preporučeno poštom u roku 8 (osam) dana od dana objave oglasa na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, i to na adresu: Grad Zlatar, Jedinstveni upravni odjel, Park hrvatske mladeži 2, 49250 Zlatar, s naznakom: „Za oglas za prijam u službu na određeno vrijeme – ne otvaraj“:

Oglas – stručni suradnik za komunalne poslove

IZJAVA – l. 15. i 16. ZSN

IZJAVA – lI. Privola za prikupljanje i obradu podataka u određenu svrhu

Opis poslova i podaci o plaći


Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Zlatara na radno mjesto referent – komunalni redar – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu. Prijave na javni natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se preporučeno poštom u roku 8 (osam) dana od dana objave javnog natječaja u „Narodnim novinama“, i to na adresu: Grad Zlatar, Jedinstveni upravni odjel, Park hrvatske mladeži 2, 49250 Zlatar, s naznakom: „Za javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme – ne otvaraj“:

Lista kandidata i poziv na testiranje

Javni natječaj – referent – komunalni redar

IZJAVA – l. 15. i 16. ZSN

IZJAVA – lI. Privola za prikupljanje i obradu podataka u određenu svrhu

Opis poslova i podaci o plaći


 
Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Zlatara na radno mjesto višeg stručnog suradnika za proračun i financije– 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu:
 
 
 

Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Zlatara


Grad Zlatar objavljuje Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Zlatara na radno mjesto referent – poljoprivredni redar. Sukladno Sporazumu o zajedničkom obavljanju poslova poljoprivrednog redarstva između Grada Zlatara i Općine Mače (KLASA: 320-01/19-01/04, 2211/01-02-20-4), poljoprivredni će redar naizmjenično uredovati na području svake od sporazumnih strana, na način da 3 dana u tjednu, tj. 60% ukupnog tjednog radnog vremena ureduje na području Grada Zlatara, a 2 dana, tj. 40% ukupnog tjednog radnog vremena ureduje na području Općine Mače.

Mjesto rada: Grad Zlatar i Općina Mače.

Dokumentacija:


Javni natječaj za financiranje aktivnosti udruga na području Grada Zlatara u 2020. godini.Oglas za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Zlatara na radno mjesto: VIŠI SAVJETNIK ZA FINANCIJE – 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme radi zamjene duže odsutne službenice


Oglas za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Zlatara na radno mjesto: VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PRORAČUN I FINACIJE – 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme radi poslova čiji se opseg privremeno povećao


https://zlatar.hr/javni-natjecaj-za-dodjelu-stipendija-ucenicima-i-studentima-u-skolskoj-godini-2019-2020/

 


Dobitnici stipendija


Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Zlatara


Lista kandidata i poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti


Javni natječaj za financiranje aktivnosti udruga na području Grada Zlatara u 2019. godini


Javni natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima u školskoj godini 2018./2019.


OPIS POSLOVA VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA POSLOVE DRUŠTVENIH DJELATNOSTI

Javni natječaj za prijam u službu


Javni poziv za predlaganje kandidata za Savjet mladih Grada Zlatara


Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Zlatara


Odluka o ispunjavanju formalnih uvjeta natječaja – UDRUGE


Poziv za dostavu ponuda za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju (dogradnju) dječjeg vrtića u Zlataru


Javni natječaj za financiranje programa, projekata i manifestacija udruga na području Grada Zlatara u 2018. godini


Godišnji plan natječaja za 2018. – Udruge


Poziv za dostavu ponuda za nabavu osobnog automobila za potrebe Grada Zlatara


Poziv za dostavu ponuda za dostavu ponuda za izradu projektne dokumentacije za širokopojasni Internet – razvoj širokopojasne infrastrukture


Poziv na predočavanje Parcelacijskog elaborata


Dobitnici stipendija


Javni poziv za predlaganje kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Zlatara


Poziv za dostavu ponuda za krajobrazno uređenje Parka hrvatske mladeži u Zlataru


Javni natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima u školskoj godini 2017./2018.


Program poticanja obrazovanja kadrova u ugostiteljstvu i turizmu u 2017.


Poziv na dostavu ponuda za izradu projektne dokumentacije za energetsku obnovu upravne zgrade Grada Zlatara


Poziv za dostavu ponuda za uređenje pješačke staze uz L22053 – Grad Zlatar, Martinečka ulica


Sufinanciranje udžbenika i školskog pribora za učenike osnovnih i srednjih škola

 

 

Dokumenti