Natječaji i javni pozivi

Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Zlatara na radno mjesto VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PRORAČUN I FINANCIJE, 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, uz obvezatni probni rad u trajanju tri mjeseca. Prijave na javni natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se preporučeno poštom u roku 8 (osam) dana od dana objave u „Narodnim novinama“, i to na adresu: Grad Zlatar, Jedinstveni upravni odjel, Park hrvatske mladeži 2, 49250 Zlatar, s naznakom: „Za javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme“:


Javni poziv za podnošenje prijava za zapošljavanje žena za pomoć u kući u sklopu projekta “MIPOS III VOL. II.”

Javni poziv za financiranje udruga iz područja vatrogastva u Gradu Zlataru u 2023. godini

Javni natječaj za financiranje aktivnosti udruga na području Grada Zlatara u 2023. godini

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za financiranje elektroničkih medija u 2023. godini

Javni poziv za financiranje sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini

Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Zlatara

Odluka o poništenju Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini

Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini

Rezultati natječaja za dodjelu sportskih stipendija u šk./ak. god. 2022/23.

Rezultati natječaja za dodjelu stipendija učenicima i studentima u šk./ak. god. 2022/23.

Javni natječaj za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Grada Zlatara

Javni natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima u šk./ak. god. 2022./2023.

Natječaj za dodjelu sportske stipendije

Anketa o zainteresiranosti građana za rješavanje stambenih pitanja putem programa POS-a


Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Zlatara na radno mjesto viši stručni suradnik za projekte, 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, uz obvezni probni rad u trajanju 6 (šest) mjeseci. Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se preporučeno poštom u roku 8 (osam) dana od dana objave javnog natječaja u “Narodnim novinama”, i to na adresu: Grad Zlatar, Jedinstveni upravni odjel, Park hrvatske mladeži 2, 49250 Zlatar, s naznakom: „Za javni natječaj za prijam u službu – viši stručni suradnik za projekte – ne otvaraj“:

Lista kandidata i Poziv na testiranje_Viši stručni suradnik za projekte

Javni natječaj – Viši stručni suradnik za projekte

IZJAVA – l. 15. i 16. ZSN

IZJAVA – lI. Privola za prikupljanje i obradu podataka u određenu svrhu

Opis poslova – Viši stručni suradnik za projekte

 


 

Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Zlatara na radno mjesto administrativni tajnik, 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, uz obvezni probni rad u trajanju 6 (šest) mjeseci. Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se preporučeno poštom u roku 8 (osam) dana od dana objave javnog natječaja u “Narodnim novinama”, i to na adresu: Grad Zlatar, Jedinstveni upravni odjel, Park hrvatske mladeži 2, 49250 Zlatar, s naznakom: „Za javni natječaj za prijam u službu – administrativni tajnik – ne otvaraj“:

Lista kandidata i Poziv na testiranje_Administrativni tajnik

Javni natječaj – Administrativni tajnik

IZJAVA – l. 15. i 16. ZSN

IZJAVA – lI. Privola za prikupljanje i obradu podataka u određenu svrhu

Opis poslova – Administrativni tajnik

 


JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE AKTIVNOSTI ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA NA PODRUČJU GRADA ZLATARA U 2022. GODINI

Godisnji plan natjecaja za financiranje aktivnosti organizacija civilnog drustva u 2022. godini


Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Zlatara na radno mjesto stručni referent – tajnica, 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, uz obvezni probni rad u trajanju 6 (šest) mjeseci. Prijave na javni natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se preporučeno poštom u roku 8 (osam) dana od dana objave javnog natječaja u “Narodnim novinama”, i to na adresu: Grad Zlatar, Jedinstveni upravni odjel, Park hrvatske mladeži 2, 49250 Zlatar, s naznakom: „Za javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme – ne otvaraj“:

Odluka o poništenju javnog natječaja za prijam u službu

Javni natječaj

IZJAVA – l. 15. i 16. ZSN

IZJAVA – lI. Privola za prikupljanje i obradu podataka u određenu svrhu

Opis poslova i podaci o plaći


JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU GRADA ZLATARA: https://zlatar.hr/javni-natjecaj-za-prodaju-nekretnina-u-vlasnistvu-grada-zlatara/

Obavijest u nastavku: Obavijest o vremenu i mjestu javnog otvaranja ponuda


Oglas za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Zlatara na radno mjesto viši stručni suradnik za projekte, 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme radi zamjene duže odsutne službenice, do povratka odsutne službenice na posao. Prijave na oglas, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se preporučeno poštom u roku 8 (osam) dana od dana objave oglasa na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, i to na adresu: Grad Zlatar, Jedinstveni upravni odjel, Park hrvatske mladeži 2, 49250 Zlatar, s naznakom: „Za oglas za prijam u službu na određeno vrijeme – ne otvaraj“:

Lista kandidata i poziv na testiranje

OGLAS-Viši stručni suradnik za projekte

IZJAVA – l. 15. i 16. ZSN

IZJAVA – lI. Privola za prikupljanje i obradu podataka u određenu svrhu

Opis poslova-Viši stručni suradnik za projekte


Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Zlatara na radno mjesto stručni suradnik za komunalne poslove, 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme radi zamjene duže odsutnog službenika, do povratka odsutnog službenika na posao. Prijave na oglas, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se preporučeno poštom u roku 8 (osam) dana od dana objave oglasa na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, i to na adresu: Grad Zlatar, Jedinstveni upravni odjel, Park hrvatske mladeži 2, 49250 Zlatar, s naznakom: „Za oglas za prijam u službu na određeno vrijeme – ne otvaraj“:

Oglas – stručni suradnik za komunalne poslove

IZJAVA – l. 15. i 16. ZSN

IZJAVA – lI. Privola za prikupljanje i obradu podataka u određenu svrhu

Opis poslova i podaci o plaći


Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Zlatara na radno mjesto referent – komunalni redar – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu. Prijave na javni natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se preporučeno poštom u roku 8 (osam) dana od dana objave javnog natječaja u „Narodnim novinama“, i to na adresu: Grad Zlatar, Jedinstveni upravni odjel, Park hrvatske mladeži 2, 49250 Zlatar, s naznakom: „Za javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme – ne otvaraj“:

Lista kandidata i poziv na testiranje

 

Javni natječaj – referent – komunalni redar

IZJAVA – l. 15. i 16. ZSN

IZJAVA – lI. Privola za prikupljanje i obradu podataka u određenu svrhu

Opis poslova i podaci o plaći

 


 
Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Zlatara na radno mjesto višeg stručnog suradnika za proračun i financije– 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu:
 
 
 

Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Zlatara


Grad Zlatar objavljuje Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Zlatara na radno mjesto referent – poljoprivredni redar. Sukladno Sporazumu o zajedničkom obavljanju poslova poljoprivrednog redarstva između Grada Zlatara i Općine Mače (KLASA: 320-01/19-01/04, 2211/01-02-20-4), poljoprivredni će redar naizmjenično uredovati na području svake od sporazumnih strana, na način da 3 dana u tjednu, tj. 60% ukupnog tjednog radnog vremena ureduje na području Grada Zlatara, a 2 dana, tj. 40% ukupnog tjednog radnog vremena ureduje na području Općine Mače.

Mjesto rada: Grad Zlatar i Općina Mače.

Dokumentacija:


Javni natječaj za financiranje aktivnosti udruga na području Grada Zlatara u 2020. godini.Oglas za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Zlatara na radno mjesto: VIŠI SAVJETNIK ZA FINANCIJE – 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme radi zamjene duže odsutne službenice


Oglas za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Zlatara na radno mjesto: VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PRORAČUN I FINACIJE – 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme radi poslova čiji se opseg privremeno povećao


https://zlatar.hr/javni-natjecaj-za-dodjelu-stipendija-ucenicima-i-studentima-u-skolskoj-godini-2019-2020/

 


Dobitnici stipendija


Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Zlatara


Lista kandidata i poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti


Javni natječaj za financiranje aktivnosti udruga na području Grada Zlatara u 2019. godini


Javni natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima u školskoj godini 2018./2019.


OPIS POSLOVA VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA POSLOVE DRUŠTVENIH DJELATNOSTI

Javni natječaj za prijam u službu


Javni poziv za predlaganje kandidata za Savjet mladih Grada Zlatara


Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Zlatara


Odluka o ispunjavanju formalnih uvjeta natječaja – UDRUGE


Poziv za dostavu ponuda za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju (dogradnju) dječjeg vrtića u Zlataru


Javni natječaj za financiranje programa, projekata i manifestacija udruga na području Grada Zlatara u 2018. godini


Godišnji plan natječaja za 2018. – Udruge


Poziv za dostavu ponuda za nabavu osobnog automobila za potrebe Grada Zlatara


Poziv za dostavu ponuda za dostavu ponuda za izradu projektne dokumentacije za širokopojasni Internet – razvoj širokopojasne infrastrukture


Poziv na predočavanje Parcelacijskog elaborata


Dobitnici stipendija


Javni poziv za predlaganje kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Zlatara


Poziv za dostavu ponuda za krajobrazno uređenje Parka hrvatske mladeži u Zlataru


Javni natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima u školskoj godini 2017./2018.


Program poticanja obrazovanja kadrova u ugostiteljstvu i turizmu u 2017.


Poziv na dostavu ponuda za izradu projektne dokumentacije za energetsku obnovu upravne zgrade Grada Zlatara


Poziv za dostavu ponuda za uređenje pješačke staze uz L22053 – Grad Zlatar, Martinečka ulica


Sufinanciranje udžbenika i školskog pribora za učenike osnovnih i srednjih škola

 

 

Dokumenti