POZIV NA PREDOČAVANJE PARCELACIJSKOG ELABORATA

Pozivaju se nositelji prava na katastarskim česticama 254/2, 256/1, 256/2, 257/1, 257/2, 307/4, 307/5, 307/7 , 307/8, 308/1 i 4940/1 K.O. Belec koje su predmet Parcelacijskog elaborata puta na predočavanje izrađenog elaborata dana 29. prosinca 2017. godine u vremenu od 09:00 do 11:00 sati u prostorijama Grada Zlatara, Park hrvatske mladeži 2.

POZIV

Odgovori

Dokumenti