Rekonstrukcija vrtića

Naziv projekta:

Rekonstrukcija postojećeg dječjeg vrtića Uzdanica u Zlataru (dogradnja i uklanjanje postojećih zgrada) na k.č. 150/10; k.o. Zlatar, zgrada jaslica i pomoćna zgrada

Kratki opis projekta:

Projektom će se ostvariti infrastrukturni preduvjeti za provođenje programa predškolskog odgoja i obrazovanja za lokalnu zajednicu s područja Grada Zlatara i njegovog okruženja. Projektom će se poboljšati kvaliteta života u zajednici kroz lakše usklađivanje svakodnevnog poslovnog i obiteljskog života ljudi omogućujući pružanje usluge smještaja i odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi. Ciljevi će se ostvariti rekonstrukcijom i dogradnjom postojećeg Dječjeg vrtića i jaslica Uzdanica u Zlataru u svrhu organizacije šest neovisnih odgojnih skupina djece ovisno o njihovoj dobi.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Rekonstruirani i dograđeni dječji vrtić biti će ukupne površine 1359,08 m2, a dograditi će se dodatne tri odgojne jedinice s prostorom više namjena, gospodarski i upravni bloka s pratećim sadržajima te ukloniti zgrada jaslica. Biti će organizirani prostori za šest neovisnih odgojnih skupina djece i upisano 120 djece u razdoblju od 3 godine od završetka projekta. Po završetku dodatno će se zaposliti 3 odgojitelja, ravnateljica na dodatnih pola radnog vremena, 1 logoped, 1 spremačica te domar na pola radnog vremena.

Iznos dodijeljene potpore:

7.440.000,00 HRK

Iznos koji sufinancira EU:

6.324.000‬,00 HRK – 85%

Iznos koji sufinancira RH:

1.116.000‬,00 HRK – 15%

Kontakt osoba za više informacija:

dr. sc. Mladen Krušelj
+385 49466627
grad@zlatar.hr

Dokumenti