Modernizacija ulice u naselju Belec, od županijske ceste ŽC2169 do Osnovne škole Belec, u duljini od 300 m

Grad Zlatar
CVH

Ovaj projekt je proveden uz financijski doprinos Centra za vozila Hrvatske


Naziv projekta:

Modernizacija ulice u naselju Belec, od županijske ceste ŽC2169 do Osnovne škole Belec, u duljini od 300 m

Kratki opis projekta:

Projektom se želi poboljšati kvalitetu življenja stanovništava naselja Belec povećanjem sigurnosti djece na putu do škole rekonstrukcijom prometnice i izgradnjom nogostupa. Izgraditi će se i obnoviti komunalna infrastruktura u duljini od 300 metara.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Cilj projekta je izgradnja i obnova komunalne infrastrukture u duljini od 300 metara - rekonstruirana nerazvrstana cesta, izgrađen novi nogostup, sanirana kanalizacija, postavljena nova horizontalna i vertikalna signalizacija.

Ukupna vrijednost projekta:

1.126.139,04 HRK

Iznos dodijeljene potpore od CVH:

789.023,75 HRK

Iznos koji sufinancira Grad Zlatar:

337.115,29 HRK

Kontakt osoba za više informacija:

dr. sc. Mladen Krušelj
+385 49466627
grad@zlatar.hr

Dokumenti