Izgradnja pješačke staze i kanalizacije u Varaždinskoj ulici

Grad Zlatar
ŽUC

Ovaj projekt je proveden uz financijski doprinos Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije


Naziv projekta:

Izgradnja pješačke staze i kanalizacije u Varaždinskoj ulici

Kratki opis projekta:

Projektom izgradnje pješačke staze i oborinske kanalizacije u trupu ceste ŽC2169 u Varaždinskoj ulici u Zlataru doprinosi se većoj sigurnosti sudionika u prometu. Izgrađuje se pješačka staza i oborinska kanalizacija u dužini od 510 metara. Uz rub kolnika Varaždinske ulice izvodi se zapadna pjašačka staza širine 1.50 m, bankine širine 0.50 m, osim na mjestima postojećih ograda i parapetnih zidova gdje se staza izvodi do njih.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Cilj projekta je izgradnja pješačke staze i oborinske kanalizacije u trupu ceste ŽC2169 u Varaždinskoj ulici u Zlataru u duljini od 510 metara. Izgradnjom pješačke staze doprinijeti će se većoj sigurnosti sudionika u prometu.

Ukupna vrijednost projekta:

1.604.645,50 HRK

Iznos dodijeljene potpore od ŽUC KZŽ:

799.642,88 HRK

Iznos koji sufinancira Grad Zlatar:

804.645,50 HRK

Kontakt osoba za više informacija:

dr. sc. Mladen Krušelj
+385 49466627
grad@zlatar.hr

Dokumenti