Izjava o digitalnoj pristupačnosti

Izjava o digitalnoj pristupačnosti
Grad Zlatar nastoji svoju mrežnu stranicu učiniti pristupačnom u skladu s Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) od 23. rujna 2019., kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora..
Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na Grad Zlatar mrežnu stranicu ​www.zlatar.hr​ .
Pristupačnost na mrežnoj stranici www.zlatar.hr dodatno je osigurana i programskim dodatkom o pristupačnosti web mjesta »UserWay - izbornik pristupačnosti«. Ovaj dodatak omogućava mrežnom mjestu www.smz.hr da poboljša svoju usklađenost sa Smjernicama o pristupačnosti web sadržaja (WCAG 2.1 Web Content Accessibility Guidelines), te Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/2019).
Izbornik pristupačnosti na mrežnoj stranici www.zlatar.hr može se aktivirati klikom na ikonu izbornika pristupačnosti koja se pojavljuje u kutu stranice, pritiskom na tipku TAB ili pritiskom kombinacija tipki na tipkovnici CTRL + U. Nakon pokretanja izbornika pristupačnosti, pričekajte trenutak da se izbornik pristupačnosti potpuno učita.
IZVRŠENE PRILAGODBE NA MREŽNOJ STRANICI
Uz Izbornik pristupačnosti prilikom kreiranja i objave sadržaja vodimo brigu o tome da je on pristupačan osobama s invaliditetom, starijim osobama i/ili osobama sa smanjenim sposobnostima na način da su zadovoljeni određeni kriteriji:
• tekstovi su poravnati lijevo kako bi osobe s poremećajima koncentracije lakše čitale i u primjerenoj veličini
• kontrasti pozadine i teksta su u propisanim omjerima, međutim postoje dijelovi koje će trebati dodatno optimizirati
• na stranici nema audio ili video sadržaja koji se sam pokreće bez interakcije korisnika
• stranicom se može upravljati posredstvom tipkovnice
• objavljeni tekstovi su u fontu kojeg razumiju glasovni čitači tekstova, koji se može povećati i smanjiti posredstvom Izbornika pristupačnosti, te besplatnim ekstenzijama koje je moguće ugraditi u internet preglednike
• stranici se može promijeniti kontrast (4 vrste oštećenja vida-daltonizma)
• na stranici nema obrazaca ili skripti čije izvođenje je vremenski ograničeno
• stranica je responzivna i prilagođena prikazima na svim uređajima
• na stranici nema automatske izmjene jezika tekstova koja bi zbunjivala korisnike
• zbog bolje čitljivosti i lakšeg snalaženja posebna je pozornost posvećena razmacima među elementima na stranici te dosljednosti navigacije, a isto je moguće dodatno regulirat kroz bočni Izbornik pristupačnosti
• korisnik u svakom trenutku zna gdje se nalazi na stranici
• mrežno središte sadrži integrirani sustav za promjenu boja poveznica i sekundarnih interaktivnih elemenata prema preddefiniranim paletama boja za osobe koje imaju oštećenje vida u kategoriji daltonizma
• mrežno središte sadrži integriran sustav za povećanje slova
• sustav pristupačnosti se može isključiti i uključiti sukladno preferencijama korisnika
• dio linkova koji je prikazan s tekstom Ovdje, Više, Pročitajte, itd. ima označene naslove poveznica koje pobliže opisuju ishodišnu stranicu
Stupanj usklađenosti
Ova mrežna stranica djelomično je usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora. Ispunjena je većina zahtjeva europske norme EN 301 549 V1.1.2 (2015-04), ali uz neke iznimke.
Nepristupačan sadržaj
www.zlatar.hr većim je dijelom usklađena sa Zakonom o pristupačnosti, a iznimke od usklađenosti očituju se u sljedećem:
• krajnjem korisniku nije omogućeno potpuno korištenje svih sadržaja mrežne stranice s elementima HTML5
• sve objavljene fotografije nemaju prikladan opis
• potrebno je u nekim dijelovima optimizirati kontrast, ​optimalan omjer kontrasta je 4.5:1 za normalan tekst i 3:1 za uvećan tekst.
• ​ne postoje odgovarajući opisni tekstovi za sve poveznice te se također uz neke poveznice javljaju greške.
• ​unosom traženog pojma u polje tražilice, tražilica ne uspijeva pronaći zadani pojam
Za sve navedene neusklađenosti Grad Zlatar se privremeno poziva na iznimku zbog nerazmjernog opterećenja u smislu članka 8. Zakona.
Podizanje razine pristupačnosti
U daljnjoj nadogradnji mrežna stranica www.zlatar.hr nastojat će podići razinu pristupačnosti u najvećoj mogućoj mjeri nastojeći implementirati preporuke za unapređenje pristupačnosti.
Priprema ove izjave o pristupačnosti
Ova je izjava sastavljena 28.listopada 2020., sukladno ​Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11. listopada 2018.
Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je vanjske procjene koju je napravila treća strana, a Grad Zlatar će revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.
Povratne informacije i podaci za kontakt
Sve upite vezane uz pristupačnost mrežne stranice ​www.zlatar.hr​ korisnici mogu uputiti.
E-poštom: grad@zlatar.hr
telefonom: 049/466-627
telefaksom:049/466-703
Poštom: Park hrvatske mladeži 2, 49 250 Zlatar
Radno vrijeme je od ponedjeljka do petka od 07:00 – 15:00 sat
Grad Zlatar je dužan na upit, obavijest ili zahtjev korisnika vezano uz osiguravanje pristupačnosti odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti, odnosno zahtjeva ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će odgovoriti na korisnikovu obavijest ili zahtjev.
Inspekcijski nadzor
Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovim mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona broj +385 1 4609 041 ili putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.
Dokumenti