Sanacija klizišta na području Grada Zlatara

Projekt je sufinanciran bespovratnim financijskim sredstvima iz Fonda solidarnosti Europske unije

NAZIV KORISNIKA: GRAD ZLATAR
NAZIV OPERACIJE: SANACIJA KLIZIŠTA NA PODRUČJU GRADA ZLATARA
REFERENTNI BROJ UGOVORA: FSEU.2022.MINGOR.02.032
UKUPNA VRIJEDNOST OPERACIJE: 1.209.054,34 EUR
IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU: 1.209.054,34 EUR

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Grada Zlatara
Dokumenti