Galerija izvorne umjetnosti Zlatar

Zagrebačka 3, tel: +385 49 466 627, mob: + 385 99 221 0700

Vršiteljica dužnosti ravnatelja: Božena Slunjski

Galerija je osnovana 1971. godine kada se za izložbeni prostor koristila barokna Keglevićeva kurija u centru Zlatara. Prva izložba svečano je otvorena 25. rujna 1971. godine pod nazivom „Slikari zagorskog kruga“ koju je postavio prof. Vladimir Maleković. Godine 1985. Galerija je iz stare kurije preseljena u novi prostor u Zagrebačku ulicu br. 3 u centru Zlatara, gdje se nalazi i danas.

Galerija izvorne umjetnosti u Zlataru nastala je kao jedina u Hrvatskoj koja je okupila dvjestotinjak autora a koji su joj svoja djela poklonili. Od 2006. godine djeluje kao samostalna ustanova i kao takva službeno je registrirana 2007. godine. Današnji fundus obuhvaća oko 500 likovnih djela od kojih su izrazito vrijedne slike: Očurska vapnenica, Ploveći akt, Krapinski pračovjek (autor: Matija Skurjeni), Stari Slaven, Smjenjivanje pretka, Matija Gubec, Bata s četiri zanata, Moja žena (autor: Sava Sekulić), Pri obedu (autor: Dragan Gaži), Proljetno cvijeće, Krajolik moga sela, Rascvjetalo stablo (autor: Ivan Rabuzin) te brojne druge.

Galerija izvorne umjetnosti Zlatar organizira izložbe povremeno i prema dogovoru. Galerija se može razgledati uz prethodnu najavu i dogovor.


TRANSPARENTNOST – ISPLATE IZ PRORAČUNA


Zakoni i ostali propisi koji se odnose na područje rada Galerije:

Zakon o muzejima

Zakon o ustanovama

Dokumentacija:

Procedura popunjavanja narudžbenica i zaprimanja računa

Procedura stvaranja ugovornih obveza

Obavijest o nepostojanju sukobu interesa

2023.GODINA

2022. GODINA

Financijski izvještaj za 2022.

Bilješke za 2022. godinu

2021. GODINA

Financijski izvještaj za 2021.

Bilješke za 2021.

2020. GODINA

PLAN NABAVE ZA 2020.


Pravo na pristup informacijama

Službenik za informiranje: Božena Slunjski, tel: +385 99 221 0700, e-mail : giuzlatar@gmail.com

Zakonski okvir:

Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15, 69/22)

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (“Narodne novine” 12/14, 15/14, 141/22)

Obrasci:

Obrazac – Zahtjev za pristup informacijama

Obrazac – Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Obrazac – Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Pravo na informaciju i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem pisanog ili usmenog zahtjeva Galeriji. Zahtjev možete podnijeti:

  • putem telefona na broj: +385 99 221 0700
  • putem elektroničke pošte: giuzlatar@gmail.com
  • poštom: Galerija izvorne umjetnosti Zlatar, Zagrebačka 3, 49250 Zlatar

Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama:

Dokumenti