Galerija izvorne umjetnosti Zlatar

Zagrebačka 3, tel: +385 49 466 627, mob: + 385 99 221 0700

Galerija je osnovana 1971. godine kada se za izložbeni prostor koristila barokna Keglevićeva kurija u centru Zlatara. Prva izložba svečano je otvorena 25. rujna 1971. godine pod nazivom „Slikari zagorskog kruga“ koju je postavio prof. Vladimir Maleković. Godine 1985. Galerija je iz stare kurije preseljena u novi prostor u Zagrebačku ulicu br. 3 u centru Zlatara, gdje se nalazi i danas.

Galerija izvorne umjetnosti u Zlataru nastala je kao jedina u Hrvatskoj koja je okupila dvjestotinjak autora a koji su joj svoja djela poklonili. Od 2006. godine djeluje kao samostalna ustanova i kao takva službeno je registrirana 2007. godine. Današnji fundus obuhvaća oko 500 likovnih djela od kojih su izrazito vrijedne slike: Očurska vapnenica, Ploveći akt, Krapinski pračovjek (autor: Matija Skurjeni), Stari Slaven, Smjenjivanje pretka, Matija Gubec, Bata s četiri zanata, Moja žena (autor: Sava Sekulić), Pri obedu (autor: Dragan Gaži), Proljetno cvijeće, Krajolik moga sela, Rascvjetalo stablo (autor: Ivan Rabuzin) te brojne druge.

Galerija izvorne umjetnosti Zlatar organizira izložbe povremeno i prema dogovoru. Galerija se može razgledati uz prethodnu najavu i dogovor.

Važni dokumenti:
Statut Galerije izvorne umjetnosti Zlatar
Program rada Galerije za 2014. godinu
Izvješće o radu Galerije za 2014. godinu
Program rada Galerije za 2015. godinu
Financijski plan za 2015. godinu
I. izmjena Financijskog plana za 2015. godinu
Izvješće o radu Galerije za 2015. godinu
Plan nabave za 2016. godinu
Obavijest o nepostojanju sukoba interesa
Financijski izvještaji za razdoblje 1.01. - 31.12.2017.
Bilješke uz financijski izvještaj za 2017. godinu


Službenik za informiranje:

Božena Slunjski,

tel: +385 99 221 0700,

e-mail : giuzlatar@gmail.com

2016.

PROGRAM RADA za 2016.

Izvješće o radu Galerije za 2016


2017.

PROGRAM RADA za 2017.

PLAN NABAVE ZA 2017.

Izvješće o radu Galerije za 2017


2018.

PROGRAM RADA za 2018.

PLAN NABAVE ZA 2018.

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI

Bilješke uz obrazac PR-RAS za 2018.

Izvještaji proračuna, pror. i izvanpror. korisnika za razdoblje 1.01-31.12.2018.

Obavijest o nepostojanju sukobu interesa


2019.

Financijski izvještaj 1-12 2019

Galerija izvorne umjetnosti bilješke

PLAN NABAVE ZA 2019.


2020.

PLAN NABAVE ZA 2020.


2021.

Financijski izvještaj za 2021. godinu Financijski izvještaj 2021

Bilješke za 2021. godinu Bilješke 2021


2022.

Financijski izvještaj za 2022. godinu Financijski izvještaj 2022.

Bilješke za 2021. godinu Bilješke 2021. godinu


Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 85/15)

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14)

Ispravak Kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 15/14)

Obrazac – Zahtjev za pristup informacijama

Obrazac – Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Obrazac – Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Procedura o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednosti


Procedura popunjavanja narudžbenica i zaprimanja računa

Procedura stvaranja ugovornih obveza

Dokumenti