POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA IZRADU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA ENERGETSKU OBNOVU UPRAVNE ZGRADE GRADA ZLATARA

Grad Zlatar, temeljem Odluke o prikupljanju ponuda pismenim pozivom za dostavu ponuda za izradu projektne dokumentacije za energetsku obnovu upravne zgrade Grada Zlatara (KLASA: 310-01/17-01/03, URBROJ: 2211/01-02-17-3) i članka 6. Pravilnika o jednostavnoj nabavi (“Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije” 22/17), pokreće postupak jednostavne nabave zza izradu projektne dokumentacije za energetsku obnovu upravne zgrade Grada Zlatara.

Procijenjena vrijednost radova je 100.000,00 kuna bez PDV-a.

Rok za dostavu ponuda je 20. rujna 2017. do 9:00 sati.

Ponude se dostavljaju u pismenom obliku u zatvorenoj omotnici preporučeno poštom ili osobno na adresu: Grad Zlatar, Park hrvatske mladeži 2, 49 250 Zlatar, Ponuda za izradu projektne dokumentacije za energetsku obnovu poslovne zgrade Grada Zlatara, ne otvaraj. 

Poziv na dostavu ponuda

Dokumentacija za prikupljanje ponuda

Projektni zadatak

Popis tehničkih uvjeta

Obrazac ponude

Izjava o nekažnjavanju

OBAVIJEST O PRODUŽETKU ROKA ZA DOSTAVU PONUDA

 

Odgovori

Dokumenti