JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE AKTIVNOSTI UDRUGA NA PODRUČJU GRADA ZLATARA U 2019. GODINI

SVEČANA PODJELA SVJEDODŽBI O ZAVRŠENOM STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU ZA NJEGOVATELJICE
23. siječnja 2019.
PROSTORNI PRIKAZ BUDUĆEG IZGLEDA GROBLJA
24. siječnja 2019.

Gradonačelnica Grada Zlatara raspisala je dana 23. siječnja 2019. Javni natječaj za financiranje aktivnosti udruga na području Grada Zlatara u 2019. godini.

Ukupna planirana vrijednost Natječaja je 390.000,00 kn.

Planirana sredstva koja se mogu dodijeliti putem javnog natječaja raspodijeljena su po područjima, kako slijedi:

 • za sport i rekreaciju 250.000,00 kn,
 • razvoj civilnog društva – ostalo 140.000,00 kn.

Rok za podnošenje prijedloga programa, projekata i manifestacija započinje 23.01.2019. godine, a završava 22.02.2019. godine.

Projektni prijedlozi dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Grada Zlatara.

Obrasci, koji su sastavni dio natječajne dokumentacije, ispunjavaju se isključivo računalom i podnose se u papirnatom obliku u jednom izvorniku.

Prijava mora sadržavati sve obvezne obrasce i priloge vlastoručno potpisane od strane osobe ovlaštene za zastupanje udruge.

Razmatrati će se samo projektni prijedlozi koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju uvjete Natječaja.

UDRUGE KOJE NISU PREDALE IZVJEŠĆA ZA FINANCIRANJE U 2018. GODINI NEĆE MOĆI OSTVARITI FINANCIRANJE PO OVOM NATJEČAJU.

Natječajna dokumentacija:

 1. Javni natječaj
 2. Upute za prijavitelje
 3. A1 Obrazac za prijavu projekta
 4. A2 Proračun projekta
 5. A3 Popis dokumentacije
 6. A4 Obrazac izjave o dvostrukom financiranju
 7. A5 Obrazac izjave o nekažnjavanju
 8. A6 Obrazac izjave o partnerstvu
 9. B1 Ogledni obrazac za ocjenu kvalitete programa
 10. B2 Ogledni obrazac ugovora
 11. C1 Obrazac opisnog izvještaja
 12. C2 Obrazac financijskog izvještaja
 13. KONTROLNA LISTA

Odgovori

Dokumenti