PROGRAM POTICANJA OBRAZOVANJA KADROVA U UGOSTITELJSTVU I TURIZMU U 2017.

Ministarstvo turizma objavilo je Javni poziv za sudjelovanje u Programu poticanja obrazovanja kadrova u ugostiteljstvu i turizmu u 2017. godini. Predmet Javnog poziva je sudjelovanje u sufinanciranju stipendija učenicima i studentima koji se školuju za zanimanjau turizmu i ugostiteljstvu. Javni poziv upućen je pravnim ili fizičkim osobama koje su registrirane za obavljanje ugostiteljsko-turističkih usluga, te županijskim obrtničkim komorama.

Ukupni iznos stipendije može iznositi najviše 1.200,00 kn po učeniku/ studentu mjesečno. Ministarstvo odobrava 50% ukupnog iznosa stipendije, a partner drugih 50%.

Učenici imaju pravo na stipendiju u vremenu od 1. rujna 2017. godine, do 30. lipnja 2018. godine.

Studenti imaju pravo na stipendiju u trajanju od 1. rujna 2017. godine, do 31. kolovoza 2018. godine.

Ministarstvo će ući u partnerstvo s tvrtkama/komorama koje ispunjavaju uvjete i mogu ispuniti obveze navedene u ovom Programu, a do iskorištenja sredstava prema datumu primitka prijave.

Odluka o odabiru partnera i dodjeli sredstava na ime stipendija donijeti će se najkasnije u roku 30 dana od datuma zatvaranja Javnog poziva. Popis odabranih partnera s brojem stipendista i iznosom odobrenih sredstava bit će objavljen na mrežnim stranicama Ministarstva (www.mint.hr) u roku 15 dana od dana donošenja Odluke.

Javni poziv otvoren je do 17. studenog 2017. godine. Cjeloviti tekst Programa s uvjetima provedbe Programa te obrascima Zahtjeva sastavni su dio ovog Javnog poziva, a nalaze se na mrežnim stranicama Ministarstva turizma: www.mint.hr

Odgovori

Dokumenti