2017

Grad Zlatar, temeljem Odluke o prikupljanju ponuda pismenim pozivom za dostavu ponuda za nabavu osobnog automobila za Grad Zlatar (KLASA: 406-01/17-01/06, URBROJ: 2211/01-02-17-1) i članka 6. Pravilnika o jednostavnoj nabavi (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” 22/17), pokreće postupak jednostavne nabave za nabavu osobnog automobila za potrebe Grada Zlatara.

Procijenjena vrijednost nabave je 106.000,00 bez PDV – a.

Rok za dostavu ponude je 27.prosinca 2017. godine do 09:00 sati bez obzira na način dostave.

Ponude se dostavljaju u pismenom obliku u zatvorenoj omotnici preporučeno poštom ili osobno na adresu: Grad Zlatar, Park hrvatske mladeži 2, 49 250 Zlatar, Ponuda za nabavu osobnog automobila za potrebe Grada Zlatara, ne otvaraj.

U roku za dostavu ponuda Ponuditelj može dodatnom, pravovaljano potpisanom izjavom mijenjati svoju ponudu, nadopuniti je ili od nje odustati. Izmjena ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i ponuda.

Poziv za dostavu ponuda

Dokumentacija za prikupljanje ponuda

Tehničke specifikacije

Obrazac ponude

Izjava o nekažnjavanju


Grad Zlatar, temeljem Odluke o prikupljanju ponuda pismenim pozivom za dostavu ponuda za dostavu ponuda za izradu projektne dokumentacije za širokopojasni Internet – razvoj širokopojasne infrastrukture (KLASA: 406-01/17-01/05, URBROJ: 2211/01-02-17-1) i članka 6. Pravilnika o jednostavnoj nabavi (“Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije” 22/17), pokreće postupak jednostavne nabave za izradu projektne dokumentacije za razvoj širokopojasne infrastrukture.

Procijenjena vrijednost radova je 199.000,00 kuna bez PDV-a.

Rok za dostavu ponude je 20. prosinca 2017. godine u 09:00 sati.

Ponude se dostavljaju u pismenom obliku u zatvorenoj omotnici preporučeno poštom ili osobno na adresu: Grad Zlatar, Park hrvatske mladeži 2, 49 250 Zlatar, Ponuda za izradu projektne dokumentacije za širokopojasni Internet – razvoj širokopojasne infrastrukture, ne otvaraj.

Poziv za dostavu ponuda

Dokumentacija za prikupljanje ponuda

Projektni zadatak

Obrazac ponude

Izjava o nekažnjavanju


Obavještavaju se zainteresirani ponuditelji da je rok za dostavu ponuda za krajobrazno uređenje Parka hrvatske mladeži – 1. faza  produžen do 30. listopada 2017. godine do 9:00 sati.

OBAVIJEST O PRODUŽETKU ROKA ZA DOSTAVU PONUDA

TROŠKOVNIK – novi


Grad Zlatar, temeljem Odluke o prikupljanju ponuda pismenim pozivom za dostavu ponuda za krajobrazno uređenje Parka hrvatske mladeži u Zlataru (KLASA: 300-01/17-01/01, URBROJ: 2211/01-02-17-7) i članka 6. Pravilnika o jednostavnoj nabavi (“Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije” 22/17), pokreće postupak jednostavne nabave za uređenje Parka hrvatske mladeži.

Procijenjena vrijednost radova je 398.600,00 kuna bez PDV-a.

Rok za dostavu ponuda je 24. listopada 2017. do 9:00 sati.

Ponude se dostavljaju u pismenom obliku u zatvorenoj omotnici preporučeno poštom ili osobno na adresu: Grad Zlatar, Park hrvatske mladeži 2, 49 250 Zlatar, Ponuda za krajobrazno uređenje Parka hrvatske mladeži u Zlataru – 1. faza, ne otvaraj.

Poziv na dostavu ponuda

Dokumentacija za prikupljanje ponuda

TROŠKOVNIK

Obrazac ponude

Izjava o nekažnjavanju


Obavještavaju se zainteresirani ponuditelji da je rok za dostavu ponuda za izradu projektne dokumentacije za energetsku obnovu upravne zgrade Grada Zlatara produžen do 27. rujna 2017. godine do 9:00 sati.

OBAVIJEST O PRODUŽETKU ROKA ZA DOSTAVU PONUDA


Grad Zlatar, temeljem Odluke o prikupljanju ponuda pismenim pozivom za dostavu ponuda za izradu projektne dokumentacije za energetsku obnovu upravne zgrade Grada Zlatara (KLASA: 310-01/17-01/03, URBROJ: 2211/01-02-17-3) i članka 6. Pravilnika o jednostavnoj nabavi (“Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije” 22/17), pokreće postupak jednostavne nabave za izradu projektne dokumentacije za energetsku obnovu upravne zgrade Grada Zlatara.

Procijenjena vrijednost radova je 100.000,00 kuna bez PDV-a.

Rok za dostavu ponuda je 20. rujna 2017. do 9:00 sati.

Ponude se dostavljaju u pismenom obliku u zatvorenoj omotnici preporučeno poštom ili osobno na adresu: Grad Zlatar, Park hrvatske mladeži 2, 49 250 Zlatar, Ponuda za izradu projektne dokumentacije za energetsku obnovu poslovne zgrade Grada Zlatara, ne otvaraj. 

Poziv na dostavu ponuda

Dokumentacija za prikupljanje ponuda

Projektni zadatak

Popis tehničkih uvjeta

Obrazac ponude

Izjava o nekažnjavanju


Grad Zlatar, temeljem Odluke o prikupljanju ponuda pismenim pozivom za dostavu ponuda za uređenje pješačke staze uz L22053 – Grad Zlatar, Martinečka ulica (KLASA: 363-01/17-01/24, URBROJ: 2211/01-02-17-6) i članka 6. Pravilnika o jednostavnoj nabavi (“Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije” 22/17), pokreće postupak jednostavne nabave za uređenje pješačke staze u Martinečkoj ulici.

Procijenjena vrijednost radova je 176.000,00 kuna bez PDV-a.

Rok za dostavu ponuda je 22. kolovoza 2017. do 9:00 sati.

Ponude se dostavljaju u pismenom obliku u zatvorenoj omotnici preporučeno poštom na adresu: Grad Zlatar, Park hrvatske mladeži 2, 49 250 Zlatar, Ponuda za uređenje pješačke staze uz L22053 – Grad Zlatar, Martinečka ulica, ne otvaraj. 

Odluka o prikupljanju ponuda

Poziv za dostavu ponuda

Dokumentacija za prikupljanje ponuda

Projektni zadatak

Troškovnik – uređenje pješačke staze uz L22053 – Grad Zlatar

Obrazac ponude

Izjava o nekažnjavanju

Dokumenti

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/zlatar/public_html/wp-includes/functions.php on line 5420

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/zlatar/public_html/wp-content/plugins/really-simple-ssl/class-mixed-content-fixer.php on line 107