SUFINANCIRANJE UDŽBENIKA I ŠKOLSKOG PRIBORA ZA UČENIKE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zlatar/public_html/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1338

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zlatar/public_html/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1343

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zlatar/public_html/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1365

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zlatar/public_html/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1366

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zlatar/public_html/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1367

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zlatar/public_html/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1338

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zlatar/public_html/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1343

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zlatar/public_html/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1365

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zlatar/public_html/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1366

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zlatar/public_html/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1367

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

GRAD ZLATAR

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 602-02/17-01/02

URBROJ: 2211/01-02-17-2

Zlatar, 26. lipnja 2017.

Na temelju članka 12. Odluke o socijalnoj skrbi na području Grada Zlatara (Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije 36A/13, 13/14, 18/17) gradonačelnica Grada Zlatara upućuje

P O Z I V

 

Članak 1.

Pozivaju se roditelji učenika koji ispunjavaju uvjete da podnesu zahtjev za ostvarenje jednokratne novčane pomoći za sufinanciranje troškova kupnje udžbenika i radnog materijala za učenike osnovnih i srednjih škola.

Članak 2.

Sredstva za sufinanciranje školskih udžbenika može ostvariti učenik pod sljedećim uvjetima:

 • da je državljanin Republike Hrvatske,
 • da ima prebivalište na području Grada Zlatara,
 • da ispunjava uvjet prihoda,
 • da je upisan u odgovarajući razred u tekućoj školskoj godini,
 • da ne ostvaruje pravo na besplatne udžbenike prema drugim propisima.

Članak 3.

Za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć obiteljima za sufinanciranje troškova nabave udžbenika i drugih nastavnih sredstava za učenike osnovnih i srednjih škola ukupna prosječna mjesečna visina prihoda ne smije iznositi više od:

 • 1.800,00 kuna za dvočlano kućanstvo,
 • 2.400,00 kuna za tročlano kućanstvo,
 • 3.200,00 za četveročlano kućanstvo,
 • 4.000,00 za peteročlano kućanstvo,

a za svakog daljnjeg člana iznos prihoda kućanstva povećava se za 700,00 kuna.

Članovima kućanstva smatraju se sve osobe bez obzira na srodstvo, koje zajedno stanuju na istoj adresi prebivališta u istom stambenom prostoru, zajedno privređuju i troše ostvarene prihode te zajedno koriste pokretnine i nekretnine za podmirenje osnovnih životnih potreba.

Članak 4.

Učenik može ostvariti pomoć za sufinanciranje školskih udžbenika temeljem zahtjeva na propisanom obrascu.

Uz zahtjev prilaže se sljedeća dokumentacija:

 1. Izjava o članovima zajedničkog kućanstva,
 2. Preslika osobne iskaznice podnositelja zahtjeva,
 3. Potvrda Porezne uprave o prihodima svih članova kućanstva u posljednja tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva,
 4. Potvrda o redovitom pohađanju škole,
 5. Dokaz o IBAN-u tekućeg računa.

Članak 5.

Zaključak o ostvarivanju prava te iznosu odobrene pomoći donosi gradonačelnica Grada Zlatara.

Rješenje o ostvarivanju prava donosi Jedinstveni upravni odjel Grada Zlatara.

Članak 6.

Iznos sufinanciranja nabave školskih udžbenika utvrditi će se stavljanjem u odnos prihvatljivih zahtjeva i raspoloživih financijskih sredstava.

 

Članak 7.

Zahtjev se, s odgovarajućom dokumentacijom, podnosi isključivo preporučeno poštom na adresu uz naznaku:

GRAD ZLATAR

Park hrvatske mladeži 2, 49 250 Zlatar.

„Prijava na Poziv za ostvarivanje jednokratne novčane pomoći za sufinanciranje troškova kupnje udžbenika i radnog materijala za učenike osnovnih i srednjih škola“

Zahtjevi se zaprimaju do 30. rujna 2017. godine.

Zahtjevi koji ne sadrže svu dokumentaciju te koji nisu podneseni u roku neće biti razmatrani.

Obrazac Zahtjeva može se podići u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Grada Zlatara ili preuzeti sa službenih mrežnih stranica www.zlatar.hr.

GRADONAČELNICA

Jasenka Auguštan – Pentek

Zahtjev_Udzbenici


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/zlatar/public_html/wp-content/themes/betheme/includes/content-single.php on line 259
Grad Zlatar

Comments are closed.

Dokumenti

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/zlatar/public_html/wp-includes/functions.php on line 5373

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/zlatar/public_html/wp-content/plugins/really-simple-ssl/class-mixed-content-fixer.php on line 107