2018

Grad Zlatar, temeljem Odluke o prikupljanju ponuda pismenim pozivom za dostavu ponuda za rekonstrukciju (dogradnju) dječjeg vrtića u Zlataru (KLASA: 406-01/18-01/01, URBROJ: 2211/01-02-18-2) i članka 6. Pravilnika o jednostavnoj nabavi (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” 22/17), pokreće postupak jednostavne nabave za rekonstrukciju (dogradnju) dječjeg vrtića u Zlataru.

Procijenjena vrijednost nabave je 193.000,00 bez PDV – a.

Rok za dostavu ponude je 20. veljače 2018. godine do 09:00 sati na adresu naručitelja.

Ponude se dostavljaju u pismenom obliku u zatvorenoj omotnici preporučeno poštom ili osobno na adresu: Grad Zlatar, Park hrvatske mladeži 2, 49 250 Zlatar, Ponuda za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju (dogradnju) dječjeg vrtića u Zlataru, ne otvaraj.

U roku za dostavu ponuda Ponuditelj može dodatnom, pravovaljano potpisanom izjavom mijenjati svoju ponudu, nadopuniti je ili od nje odustati. Izmjena ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i ponuda.

Poziv za dostavu ponuda

Dokumentacija za prikupljanje ponuda

Obrazac ponude

Izjava o nekažnjavanju

Troškovnik

Projektni zadatak

Dokumenti

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/zlatar/public_html/wp-includes/functions.php on line 5420

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/zlatar/public_html/wp-content/plugins/really-simple-ssl/class-mixed-content-fixer.php on line 107